20 maj 2015 19:00

20 maj 2015 19:00

Kommunen saknar hållbar IT-strategi

Falköpings kommun saknar en hållbar IT-strategi och därmed mätbara mål. Det uppmärksammar TCO och Vision i ett pressmeddelande.

Bara 46 av Sveriges kommuner har en hållbar IT-strategi med mätbara mål. Det betyder att kommunerna går miste om stora ekonomiska och miljömässiga besparingar. Nyligen rankade tidningen MiljöAktuellt vilka kommuner som är bäst på miljö.

En hållbar IT-strategi kan innebär att ställa krav på miljö- och sociala krav i upphandlingar. Det kan också handla om att minska energianvändningen eller att säkra att IT-system som används är användarvänliga. Men här finns också möjligheter att sänka kostnader.

Bara 46 av Sveriges kommuner har en hållbar IT-strategi med mätbara mål. Det betyder att kommunerna går miste om stora ekonomiska och miljömässiga besparingar. Nyligen rankade tidningen MiljöAktuellt vilka kommuner som är bäst på miljö.

En hållbar IT-strategi kan innebär att ställa krav på miljö- och sociala krav i upphandlingar. Det kan också handla om att minska energianvändningen eller att säkra att IT-system som används är användarvänliga. Men här finns också möjligheter att sänka kostnader.