20 maj 2015 18:00

20 maj 2015 18:00

Museet slopar entréavgiften

Årets sommarutställning ”Idrott på Falbygden” kommer att bli gratis. Därmed slopas tidigare års entréavgifter.

Det var i och med den exklusiva utställningen ”Drakskatten från Finnestorp” 2009 som entréavgift på 40 kronor infördes. Sedan dess så har entréavgiften legat fast. Efter att personal signalerat att vissa besökare har avstått från att gå in på grund av avgiften har kultur- och fritidsnämnden kommit på andra tankar.

Ifjol lockade utställningen MAT enbart 476 betalande besökare. Vid tillfällen med fri entré sågs utställningen av ytterligare 850 vuxna besökare.

Nu hoppas man att årets utställning kan vända den negativa trenden.

Det var i och med den exklusiva utställningen ”Drakskatten från Finnestorp” 2009 som entréavgift på 40 kronor infördes. Sedan dess så har entréavgiften legat fast. Efter att personal signalerat att vissa besökare har avstått från att gå in på grund av avgiften har kultur- och fritidsnämnden kommit på andra tankar.

Ifjol lockade utställningen MAT enbart 476 betalande besökare. Vid tillfällen med fri entré sågs utställningen av ytterligare 850 vuxna besökare.

Nu hoppas man att årets utställning kan vända den negativa trenden.