21 maj 2015 13:30

21 maj 2015 13:30

1,5 miljoner fattas i skolan

BUDGET: Underskott i skolbudget

Barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott på 1,5 miljoner kronor efter årets första fyra månader.

Budgetuppföljningen diskuterades vid barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde.

Där konstaterades att underskottet till stor del kan förklaras med att antalet barn i förskolan och grundskolan ökat kraftigt.

Men också med kommunstyrelsens beslut att minska intäkten till nämnden med 25 procent för att bygga upp en sökbar pott för riktade åtgärder.

För barn- och utbildningsnämndens del innebär det en intäktsminskning med tre miljoner vilket bidrar till nämndens befarade underskott.

Budgetuppföljningen diskuterades vid barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde.

Där konstaterades att underskottet till stor del kan förklaras med att antalet barn i förskolan och grundskolan ökat kraftigt.

Men också med kommunstyrelsens beslut att minska intäkten till nämnden med 25 procent för att bygga upp en sökbar pott för riktade åtgärder.

För barn- och utbildningsnämndens del innebär det en intäktsminskning med tre miljoner vilket bidrar till nämndens befarade underskott.