21 maj 2015 13:27

21 maj 2015 13:28

Dala kyrkogård ska förnyas

Stenstorps pastorat har fått länsstyrelsens klartecken att ta bort ett antal träd på Dala kyrkogård.

Pastoratet i Stenstorp ansökte i februari i år om tillstånd att få ta bort träd på kyrkogården vid Dala kyrka.

Historiskt värde

Träden ska senare ersättas med nya av lönn eller lind.

Länsstyrelsen har nu i ett beslut, med stöd av kulturmiljölagen, sagt ja till ansökan.

I beslutet konstateras att åtgärderna är förenliga med bevarandet av begravningsplatsens kulturhistoriska värde.

Länsstyrelsen menar också att beslutet bidrar till att uppnå de svenska miljömålen.

Pastoratet i Stenstorp ansökte i februari i år om tillstånd att få ta bort träd på kyrkogården vid Dala kyrka.

Historiskt värde

Träden ska senare ersättas med nya av lönn eller lind.

Länsstyrelsen har nu i ett beslut, med stöd av kulturmiljölagen, sagt ja till ansökan.

I beslutet konstateras att åtgärderna är förenliga med bevarandet av begravningsplatsens kulturhistoriska värde.

Länsstyrelsen menar också att beslutet bidrar till att uppnå de svenska miljömålen.