21 maj 2015 06:00

21 maj 2015 06:00

"Vi har klarat uppdraget"

Att en psykiatrisk akutmottagning förläggs till Skövde är okej, men psykiatrins vårdavdelningar måste ligga kvar i Falköping. Det anser kommunalrådet Conny Johansson (S).
– Det finns inget som pekar på att det skulle bli bättre i Skövde.

Kompromissen är också det förslag som Socialdemokraterna väntas lägga i beställarnämnden Östra sjukvårdsnämnden. På tisdag ska beslut tar de och Skaraborgs sjukhus styrelse beslut om var psykiatrin ska förläggas.

– Flyttar man det till ett stort sjukhus så kommer man att stå lägst i rang när pengarna ska fördelas.

– Vi har lång tradition av psykiatri i Falköping och har en dokumenterad kompetens. Vi har ju klarat uppdraget sedan 1961.

”Helande miljö”

– Miljön är också mycket mer helande hos oss. Och det tror jag inte det finns någon annan åsikt om.

Att bli frisk från en psykos kan ta lång tid. Conny Johansson pekar på att behandlingstiden i genomsnitt är 109 dagar.

– Sedan kan man flytta över dem från akutplatsen till Falköping. Det viktiga är att vårdavdelningarna finns här.

Argument som att somatisk vård och psykiatrisk vård måste finnas på ett och samma ställe avfärdar han.

– Det finns inget som tyder på att psykvård ska finnas ihop med somatiska.

Risk för uppsägningar

Det har befarats att personal riskerar att säga upp sig vid en flytt.

– Det är jättetroligt att det blir så, även om det är klart att de flesta följer med. Men försvinner det 30 personer så är det ett bekymmer. Nyckelpersoner bor i vår kommun och de måste man vara rädd om.

Totalt står 200 arbetstillfällen inom psykiatrin i Falköping på spel. 70-80 av dem är knutna till vårdförbundet och många yrkeskategorier är berörda, som sekreterare, psykologer, skötare, kuratorer, samt läkare.

Förbundet har varit med och tagit fram underlaget till analysen, vilka risker det finns med att flytta verksamheten till Skövde. Men de tar inte ställning i frågan.

– Det viktiga är patientsäkerheten, säger Kerstin Forsberg-Agnshed som är huvudskyddsombud på Vårdförbundet i Falköping.

”Hälften bor här”

Hennes bedömning är att ungefär hälften av medlemmarna är bosatta i Falköping och andra halvan i eller i närheten av Skövde.

Vilka kommentarer har ni fått från patienterna?

– Vi har inte fått det, men patientföreningarna. Jag har fått uppfattningen att de tycker att miljön är mer stillsam i Falköping.

– Eftersom lokalerna på sikt inte går att använda så måste man ta ett beslut. Lokalerna är slitna och det är ganska akut nu.

Från politiskt håll i Falköping är det tyst.

– Vi pratar gärna med dem som vill men det är ingen som hört av sig till förbundet.

Kompromissen är också det förslag som Socialdemokraterna väntas lägga i beställarnämnden Östra sjukvårdsnämnden. På tisdag ska beslut tar de och Skaraborgs sjukhus styrelse beslut om var psykiatrin ska förläggas.

– Flyttar man det till ett stort sjukhus så kommer man att stå lägst i rang när pengarna ska fördelas.

– Vi har lång tradition av psykiatri i Falköping och har en dokumenterad kompetens. Vi har ju klarat uppdraget sedan 1961.

”Helande miljö”

– Miljön är också mycket mer helande hos oss. Och det tror jag inte det finns någon annan åsikt om.

Att bli frisk från en psykos kan ta lång tid. Conny Johansson pekar på att behandlingstiden i genomsnitt är 109 dagar.

– Sedan kan man flytta över dem från akutplatsen till Falköping. Det viktiga är att vårdavdelningarna finns här.

Argument som att somatisk vård och psykiatrisk vård måste finnas på ett och samma ställe avfärdar han.

– Det finns inget som tyder på att psykvård ska finnas ihop med somatiska.

Risk för uppsägningar

Det har befarats att personal riskerar att säga upp sig vid en flytt.

– Det är jättetroligt att det blir så, även om det är klart att de flesta följer med. Men försvinner det 30 personer så är det ett bekymmer. Nyckelpersoner bor i vår kommun och de måste man vara rädd om.

Totalt står 200 arbetstillfällen inom psykiatrin i Falköping på spel. 70-80 av dem är knutna till vårdförbundet och många yrkeskategorier är berörda, som sekreterare, psykologer, skötare, kuratorer, samt läkare.

Förbundet har varit med och tagit fram underlaget till analysen, vilka risker det finns med att flytta verksamheten till Skövde. Men de tar inte ställning i frågan.

– Det viktiga är patientsäkerheten, säger Kerstin Forsberg-Agnshed som är huvudskyddsombud på Vårdförbundet i Falköping.

”Hälften bor här”

Hennes bedömning är att ungefär hälften av medlemmarna är bosatta i Falköping och andra halvan i eller i närheten av Skövde.

Vilka kommentarer har ni fått från patienterna?

– Vi har inte fått det, men patientföreningarna. Jag har fått uppfattningen att de tycker att miljön är mer stillsam i Falköping.

– Eftersom lokalerna på sikt inte går att använda så måste man ta ett beslut. Lokalerna är slitna och det är ganska akut nu.

Från politiskt håll i Falköping är det tyst.

– Vi pratar gärna med dem som vill men det är ingen som hört av sig till förbundet.