23 maj 2015 06:00

23 maj 2015 06:00

Smutsig städtvist

TVIST: Tvingades anlita ytterligare en städfirma

Städfirman städade så dåligt att en annan firma fick anlitas. Nu har Allmänna reklamationsnämnden dömt till en Falköpingskvinnas fördel i tvisten om vem som ska stå för notan.

Det var i augusti förra året som en kvinna från Falköping beställde flyttstädning av ett företag som skulle ha 5 000 kronor efter rut-avdrag för uppdraget.

Inte städat

Men resultatet blev inte alls som hon tänkt sig.

Det visade sig att det bland annat inte var städat bakom kylskåpet, badrumsgolvet var ostädat, fönstren inte putsade och ytterdörrarna inte tvättade.

Vägrade komma

När Falköpingskvinnan då kontaktade städföretaget så vägrade de att komma och titta och stå för den garanti man utlovat.

Eftersom hon inte såg röken av någon från städfirman ansåg hon sig tvingad att anlita ytterligare en städfirma som kom och städade till en kostnad av 3 140 kronor.

Falköpingskvinnan gjorde senare en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden för att få städföretaget att ersätta henne för merkostnaden.

Nu har nämnden beslutat till kvinnans fördel.

Inte fackmässigt

Allmänna reklamationsnämnden skriver i beslutet att en tjänst ska anses felaktig bland annat om resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva i fråga om fackmannamässighet eller från vad som i övrigt får anses avtalat.

Nämnden menar att de foton som kvinnan bifogat i sin anmälan tillsammans med utlåtandet från den andra städfirman visar att den första städfirman inte utfört städningen fackmannamässigt och att bristerna i städningen inte avhjälpts av firman trots att de fått den möjligheten.

Rätt till ersättning

”XX har därför rätt till ersättning för den kostnad hon haft för anlitandet av en annan firma”, skriver nämnden i beslutet där man rekommenderar städföretaget att ersätta kvinnan med 3 140 kronor.

I ett yttrande har städfirman motsatt sig Falköpingskvinnans krav.

Det var i augusti förra året som en kvinna från Falköping beställde flyttstädning av ett företag som skulle ha 5 000 kronor efter rut-avdrag för uppdraget.

Inte städat

Men resultatet blev inte alls som hon tänkt sig.

Det visade sig att det bland annat inte var städat bakom kylskåpet, badrumsgolvet var ostädat, fönstren inte putsade och ytterdörrarna inte tvättade.

Vägrade komma

När Falköpingskvinnan då kontaktade städföretaget så vägrade de att komma och titta och stå för den garanti man utlovat.

Eftersom hon inte såg röken av någon från städfirman ansåg hon sig tvingad att anlita ytterligare en städfirma som kom och städade till en kostnad av 3 140 kronor.

Falköpingskvinnan gjorde senare en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden för att få städföretaget att ersätta henne för merkostnaden.

Nu har nämnden beslutat till kvinnans fördel.

Inte fackmässigt

Allmänna reklamationsnämnden skriver i beslutet att en tjänst ska anses felaktig bland annat om resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva i fråga om fackmannamässighet eller från vad som i övrigt får anses avtalat.

Nämnden menar att de foton som kvinnan bifogat i sin anmälan tillsammans med utlåtandet från den andra städfirman visar att den första städfirman inte utfört städningen fackmannamässigt och att bristerna i städningen inte avhjälpts av firman trots att de fått den möjligheten.

Rätt till ersättning

”XX har därför rätt till ersättning för den kostnad hon haft för anlitandet av en annan firma”, skriver nämnden i beslutet där man rekommenderar städföretaget att ersätta kvinnan med 3 140 kronor.

I ett yttrande har städfirman motsatt sig Falköpingskvinnans krav.