25 maj 2015 18:00

25 maj 2015 18:00

Beslut om psykiatrin - S krigar för Falköping

Socialdemokraterna vill att den nya psykiatriakuten byggs i Skövde men att slutenvården är kvar i Falköping.

Förslaget läggs fram vid tisdagens möte för östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Under mötet i Mariestad ska nämnden ta beslut om var den vill att Skaraborgs sjukhus nya vårdbyggnad för psykiatrin ska byggas. Den grönblå majoriteten vill placera den i Skövde, och att den ska innehålla både akutmottagning och slutenvård.

Socialdemokraterna, som under hela processen har kämpat för att psykiatrin ska behållas i Falköping, vill placera akuten i Skövde medan slutenvårdsplatserna behålls i Falköping.

Framtid i Falköping

– Vi kommer att yrka på det under mötet. Att akuten är kopplad till den somatiska vården är bra, men slutenvården kan vara kvar, säger Susanne Larsson (S), vice ordförande i nämnden.

Finns det någon chans att majoriteten ändrar sig?

– Hoppet är det sista som överger. Vi tror på psykiatrins framtid i Falköping, det är en lugn och bra miljö, och att allt finns där utom akuten.

Partiet är kritiskt mot att ordföranden i östra nämnden, Gunilla Druve Jansson (C) vänt i frågan, samt hur processen gått till.

Alex Bergström (S), oppositionsråd i regionstyrelsen, påminner om att mellan september 2013 och november 2014 var det inte ifrågasatt att byggnationen skulle ske i Falköping.

– Efter valet dök frågan upp och det är tydligt att tjänstemannaledningen verkar tycka att stordriften i Skövde är bra. Den politiska ledningen har svansat efter i efterhand. Samtidigt är det märkligt att patientsäkerhetsaspekten dyker upp; den här situationen nämns inte i några årsberättelser, säger Alex Bergström.

Under mötet i Mariestad ska nämnden ta beslut om var den vill att Skaraborgs sjukhus nya vårdbyggnad för psykiatrin ska byggas. Den grönblå majoriteten vill placera den i Skövde, och att den ska innehålla både akutmottagning och slutenvård.

Socialdemokraterna, som under hela processen har kämpat för att psykiatrin ska behållas i Falköping, vill placera akuten i Skövde medan slutenvårdsplatserna behålls i Falköping.

Framtid i Falköping

– Vi kommer att yrka på det under mötet. Att akuten är kopplad till den somatiska vården är bra, men slutenvården kan vara kvar, säger Susanne Larsson (S), vice ordförande i nämnden.

Finns det någon chans att majoriteten ändrar sig?

– Hoppet är det sista som överger. Vi tror på psykiatrins framtid i Falköping, det är en lugn och bra miljö, och att allt finns där utom akuten.

Partiet är kritiskt mot att ordföranden i östra nämnden, Gunilla Druve Jansson (C) vänt i frågan, samt hur processen gått till.

Alex Bergström (S), oppositionsråd i regionstyrelsen, påminner om att mellan september 2013 och november 2014 var det inte ifrågasatt att byggnationen skulle ske i Falköping.

– Efter valet dök frågan upp och det är tydligt att tjänstemannaledningen verkar tycka att stordriften i Skövde är bra. Den politiska ledningen har svansat efter i efterhand. Samtidigt är det märkligt att patientsäkerhetsaspekten dyker upp; den här situationen nämns inte i några årsberättelser, säger Alex Bergström.