26 maj 2015 06:00

26 maj 2015 06:00

Vanligare i Falköping än i riket som helhet

Betydligt fler småbarnsföräldrar i Falköping än i riket som helhet tar ut vårdnadsbidrag . Det visar färsk statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Vårdnadsbidraget infördes 1994 av den då borgerliga regeringen. Tanken var att ge föräldrar möjlighet att stanna hemma längre med sina barn.

Vanligare i Falköping

Kommunalt vårdnadsbidrag erbjuds föräldrar till barn mellan ett och tre år och är på 3 000 kronor per barn i månaden.

115 av 290 kommuner har infört kommunalt vårdnadsbidrag. Falköping är en av dessa. Kraven är att barnet är folkbokfört i kommunen och inte har en heltidsplats i förskoleverksamhet.

I Falköping är det också vanligare att föräldrar använder sig av möjligheten att stanna hemma längre med sina barn än i andra kommuner.

Det visar den sammanställning som Statistiska Centralbyrån, SCB, nyligen presenterade.

Statistiken visar att det finns 1 143 barn i åldrarna 1-3 år i Falköping. Föräldrar till 60 av dessa tar ut vårdnadsbidrag, vilket motsvarar 5,2 procent.

I riket som helhet är siffran 2,2 procent.

Vårdnadsbidraget är obeskattat och därmed inte pensionsgrundande och den som beviljas bidraget får samtidigt inte ta ut andra ersättningar. Bidraget ges tidigast efter det att 250 dagars föräldrapenning har tagits ut.

Ideologisk debatt

Förslaget att införa vårdnadsbidraget vållade en ideologisk debatt.

Förespråkarna menade att det var diskriminerande att endast vissa former av barnomsorg fick stöd. Motståndarna kritiserade bidraget ur jämställdhetsperspektiv och beskrev det som en ”kvinnofälla”.

Vårdnadsbidraget infördes 1994 av den då borgerliga regeringen. Tanken var att ge föräldrar möjlighet att stanna hemma längre med sina barn.

Vanligare i Falköping

Kommunalt vårdnadsbidrag erbjuds föräldrar till barn mellan ett och tre år och är på 3 000 kronor per barn i månaden.

115 av 290 kommuner har infört kommunalt vårdnadsbidrag. Falköping är en av dessa. Kraven är att barnet är folkbokfört i kommunen och inte har en heltidsplats i förskoleverksamhet.

I Falköping är det också vanligare att föräldrar använder sig av möjligheten att stanna hemma längre med sina barn än i andra kommuner.

Det visar den sammanställning som Statistiska Centralbyrån, SCB, nyligen presenterade.

Statistiken visar att det finns 1 143 barn i åldrarna 1-3 år i Falköping. Föräldrar till 60 av dessa tar ut vårdnadsbidrag, vilket motsvarar 5,2 procent.

I riket som helhet är siffran 2,2 procent.

Vårdnadsbidraget är obeskattat och därmed inte pensionsgrundande och den som beviljas bidraget får samtidigt inte ta ut andra ersättningar. Bidraget ges tidigast efter det att 250 dagars föräldrapenning har tagits ut.

Ideologisk debatt

Förslaget att införa vårdnadsbidraget vållade en ideologisk debatt.

Förespråkarna menade att det var diskriminerande att endast vissa former av barnomsorg fick stöd. Motståndarna kritiserade bidraget ur jämställdhetsperspektiv och beskrev det som en ”kvinnofälla”.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.