27 maj 2015 13:41

27 maj 2015 13:41

Tandläkare får inte tillbaka legitimationen

En tandläkare i Falköping får sin legitimation indragen.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmälde våren 2014 tandläkaren från Falköping till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Yrkandet var att nämnden skulle återkalla Falköpingsbons legitimation som tandläkare.

I september i fjol beslutade HSAN att legitimationen skulle återkallas.

Överklagade

Tandläkaren överklagade då beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som i mars i år avslog överklagandet.

Domen har vunnit laga kraft.

Då HSAN:s beslut därmed står fast har IVO beslutat att avsluta ärendet.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmälde våren 2014 tandläkaren från Falköping till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Yrkandet var att nämnden skulle återkalla Falköpingsbons legitimation som tandläkare.

I september i fjol beslutade HSAN att legitimationen skulle återkallas.

Överklagade

Tandläkaren överklagade då beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som i mars i år avslog överklagandet.

Domen har vunnit laga kraft.

Då HSAN:s beslut därmed står fast har IVO beslutat att avsluta ärendet.