28 maj 2015 17:48

28 maj 2015 18:03

Sandahls succéfilm visas på utomhusbiso

I raden av sommarevenemang i Falköping tillkommer ett nytt.

Med arrangemanget av utebio i augusti hoppas arrangörerna att Plantis ska leva.

För att öka verksamheten i Plantis har ett nytt initiativ tagits. I augusti ska parken bli plats för en utebio.

Medborgardialog

En medborgardialog har ägt rum gällande utformningen av evenemanget.

Deltagit i projektet har kommunen, Göteborgs filmfestival och diverse organisationer gjort.

Facebookgrupper har fungerat som forum och varit pådrivande faktorer.

– Man vill att Plantis ska leva hela året om, säger kommunens kultur- och fritidschef Lena Morritz.

Två filmer

Två filmer ska gå den 18 augusti. För de yngre ska ”Paddington” visas. För den äldre publiken blir det, föga överraskande, ”Svenskdjävlar” av Falköpingssonen Ronnie Sandahl.

Han kommer själv att närvara under dagen för att samtala om film.

Först ska han träffa förstaklasselever från gymnasiet. Sedan kommer han att presentera sin film i Plantis.

Kan bli återkommande

Arrangemanget är en testomgång. Kommunen vill se hur populärt det blir.

Om det blir god uppslutning kan bioverksamheten i Plantis få en framtid.

Allmänheten uppmanas komma till Plantis.

– Vi ser det som en värdemätare, det är ett gratisarrangemang, säger Moritz.

– Man behöver inte tänka på pengar den dagen.

Frivillig entré

Trots att tillställningen är gratis ska dock möjligheten att swisha pengar som frivilligt bidrag finnas. Kostnaden för hela arrangemanget beräknas bli runt 50 000 kronor.

Huvuddelen av denna summa ska kommunen stå för och Göteborgs filmfestival bekostar en mindre del. Pengar ska även sökas från regionen.

För att öka verksamheten i Plantis har ett nytt initiativ tagits. I augusti ska parken bli plats för en utebio.

Medborgardialog

En medborgardialog har ägt rum gällande utformningen av evenemanget.

Deltagit i projektet har kommunen, Göteborgs filmfestival och diverse organisationer gjort.

Facebookgrupper har fungerat som forum och varit pådrivande faktorer.

– Man vill att Plantis ska leva hela året om, säger kommunens kultur- och fritidschef Lena Morritz.

Två filmer

Två filmer ska gå den 18 augusti. För de yngre ska ”Paddington” visas. För den äldre publiken blir det, föga överraskande, ”Svenskdjävlar” av Falköpingssonen Ronnie Sandahl.

Han kommer själv att närvara under dagen för att samtala om film.

Först ska han träffa förstaklasselever från gymnasiet. Sedan kommer han att presentera sin film i Plantis.

Kan bli återkommande

Arrangemanget är en testomgång. Kommunen vill se hur populärt det blir.

Om det blir god uppslutning kan bioverksamheten i Plantis få en framtid.

Allmänheten uppmanas komma till Plantis.

– Vi ser det som en värdemätare, det är ett gratisarrangemang, säger Moritz.

– Man behöver inte tänka på pengar den dagen.

Frivillig entré

Trots att tillställningen är gratis ska dock möjligheten att swisha pengar som frivilligt bidrag finnas. Kostnaden för hela arrangemanget beräknas bli runt 50 000 kronor.

Huvuddelen av denna summa ska kommunen stå för och Göteborgs filmfestival bekostar en mindre del. Pengar ska även sökas från regionen.