01 jun 2015 16:26

01 jun 2015 16:26

Fågelvandring på Mösseberg

Falbygdens fågelkubb bjuder in till fågelvandring utmed Mössebergs östsluttning på onsdag kväll.

Guide blir fågelklubbens Åke Abrahamsson som kommer att berätta om det rika fågellivet på Mössebergssluttningen. I området planeras ett nytt kommunalt naturreservat. Östsluttningen har höga naturvärden som främst grundar sig på ädellövskogar, rikkärrsmiljöer och lokaler för guckusko. Den kalkrika jordmånen har skapat förutsättningar för en artrik flora med många sällsynta arter.

Fågelvandringen arrangeras tillsammans med kommunen och delfinansieras med statliga naturvårdsbidrag.

Falbygdens fågelkubb bjuder in till fågelvandring utmed Mössebergs östsluttning på onsdag kväll.

Guide blir fågelklubbens Åke Abrahamsson som kommer att berätta om det rika fågellivet på Mössebergssluttningen. I området planeras ett nytt kommunalt naturreservat. Östsluttningen har höga naturvärden som främst grundar sig på ädellövskogar, rikkärrsmiljöer och lokaler för guckusko. Den kalkrika jordmånen har skapat förutsättningar för en artrik flora med många sällsynta arter.

Fågelvandringen arrangeras tillsammans med kommunen och delfinansieras med statliga naturvårdsbidrag.