01 jun 2015 19:30

01 jun 2015 19:30

Ökad andel kontrollerad träråvara i Kinnarps möbler

MILJÖ: "Vi nöjer oss inte förrän vi nått 100 procent"

Inredningskoncernen Kinnarps använder en allt högre andel kontrollerade träråvaror i sina produkter. Det framgår av företagets hållbarhetsrapport.

De senaste åren har Kinnarps gradvis ökat andelen varor som är certifierade enligt FSC, Forest Stewardship Council, en global standard för ett hållbart skogsbruk.

Det innebär mindre bekämpningsmedel i produktionen och att också hänsyn tas till sociala aspekter vid framställningen, som till exempel att det går att driva ett lönsamt skogsbruk.

Målet är 100

I dag är 94 procent av all träråvara företaget använder certifierad och av kontrollerat ursprung. Det visar företagets hållbarhetsrapport som nu presenterats.

– Vi nöjer oss inte förrän vi har nått 100 procent, att all träråvara som vi behöver till våra produkter är kontrollerad eller certifierad, säger Kinnarps hållbarhetschef Tomas Ekström i ett pressmeddelande.

– Vi vill både av miljö- som kvalitetsmässiga skäl veta var råvarorna vi använder kommer ifrån och vad de innehåller.

Framsteg

I hållbarhetsrapporten presenteras de aktiviteter och utmaningar som Kinnarps hanterar genom värdekedjan.

Det är första gången företaget ger ut en hållbarhetsrapport och Tomas Ekström säger att rapporten har föregåtts av ett stort internt arbete.

– Jag är stolt över de framsteg vi har gjort inom hållbarhetsområdet. Vårt mål är att både våra leverantörer, vi och våra kunder samverkar, då får vi också de största hållbarhetseffekterna.

Inredningskoncernen Kinnarps finns representerade i 40-talet länder. Företaget har cirka 2 400 anställda och omsättningen 2013/2014 uppgick till 3,7 miljarder kronor.

De senaste åren har Kinnarps gradvis ökat andelen varor som är certifierade enligt FSC, Forest Stewardship Council, en global standard för ett hållbart skogsbruk.

Det innebär mindre bekämpningsmedel i produktionen och att också hänsyn tas till sociala aspekter vid framställningen, som till exempel att det går att driva ett lönsamt skogsbruk.

Målet är 100

I dag är 94 procent av all träråvara företaget använder certifierad och av kontrollerat ursprung. Det visar företagets hållbarhetsrapport som nu presenterats.

– Vi nöjer oss inte förrän vi har nått 100 procent, att all träråvara som vi behöver till våra produkter är kontrollerad eller certifierad, säger Kinnarps hållbarhetschef Tomas Ekström i ett pressmeddelande.

– Vi vill både av miljö- som kvalitetsmässiga skäl veta var råvarorna vi använder kommer ifrån och vad de innehåller.

Framsteg

I hållbarhetsrapporten presenteras de aktiviteter och utmaningar som Kinnarps hanterar genom värdekedjan.

Det är första gången företaget ger ut en hållbarhetsrapport och Tomas Ekström säger att rapporten har föregåtts av ett stort internt arbete.

– Jag är stolt över de framsteg vi har gjort inom hållbarhetsområdet. Vårt mål är att både våra leverantörer, vi och våra kunder samverkar, då får vi också de största hållbarhetseffekterna.

Inredningskoncernen Kinnarps finns representerade i 40-talet länder. Företaget har cirka 2 400 anställda och omsättningen 2013/2014 uppgick till 3,7 miljarder kronor.