02 jun 2015 06:00

02 jun 2015 06:00

16-åring tilläts köpa trimningsutrustning

KONSUMENT: Olagligt enligt Allmänna reklamationsnämnden

En 16-åring från Falköping fick köpa trimningsutrustning till sin moped utan målsmans godkännande. Avtalet är ogiltigt menar Allmänna reklamationsnämnden som vill att köpet ska hävas.

Det var i juli förra året som 16-åringen från Falköping på internet beställde varor för nästan 2 000 kronor av ett Stockholmsföretag för att kunna trimma sin moped.

Men 16-åringen gjorde beställningen utan målsmans intyg och hämtade ut varorna via postförskott.

Pengarna tillbaka

Då köpet upptäcktes kontaktade en av pojkens föräldrar säljföretaget och krävde att få häva köpet och få hela köpesumman tillbaka, trots att sonen hade hunnit montera och använda utrustningen. Men han borde aldrig ha fått köpa varorna från början menade föräldern.

Tillmötesgående

Säljaren svarade att bolaget kräver målsmans godkännande och att man utgår från att beställaren har tillstånd från målsman eller är myndig när de får en beställning.

Bolaget erbjöd sig att betala 800 kronor i ersättning som goodwill.

Men föräldern nöjde sig inte utan anmälde ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Kravet var att få köpet hävt.

I ett yttrande till ARN motsatte sig säljaren kravet på att häva köpet och hävdade att det inte skett några regelbrott.

För att vara tillmötesgående kvarstod erbjudandet om att ge 40 procent, motsvarande 800 kronor av köpesumman, tillbaka.

Säljaren sade också att mopeddelarna hade använts och inte kunde återanvändas utan måste kasseras.

Nu har ARN kommit med ett beslut som innebär att man rekommenderar säljaren att låta köpet gå tillbaka.

Ogiltigt avtal

ARN konstaterar att den som är under 18 år är omyndig och får som huvudregel inte råda över sin egendom eller åta sig förbindelser, till exempel ingå avtal.

Nämnden menar att köpet har gällt utrustning som var avsedd att - olovligen - höja mopedens prestanda. ”Avtalet har ingåtts utan samtycke från förmyndare och är därför ogiltigt. Köpet ska därmed återgå”, skriver ARN i sitt beslut.

Det var i juli förra året som 16-åringen från Falköping på internet beställde varor för nästan 2 000 kronor av ett Stockholmsföretag för att kunna trimma sin moped.

Men 16-åringen gjorde beställningen utan målsmans intyg och hämtade ut varorna via postförskott.

Pengarna tillbaka

Då köpet upptäcktes kontaktade en av pojkens föräldrar säljföretaget och krävde att få häva köpet och få hela köpesumman tillbaka, trots att sonen hade hunnit montera och använda utrustningen. Men han borde aldrig ha fått köpa varorna från början menade föräldern.

Tillmötesgående

Säljaren svarade att bolaget kräver målsmans godkännande och att man utgår från att beställaren har tillstånd från målsman eller är myndig när de får en beställning.

Bolaget erbjöd sig att betala 800 kronor i ersättning som goodwill.

Men föräldern nöjde sig inte utan anmälde ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Kravet var att få köpet hävt.

I ett yttrande till ARN motsatte sig säljaren kravet på att häva köpet och hävdade att det inte skett några regelbrott.

För att vara tillmötesgående kvarstod erbjudandet om att ge 40 procent, motsvarande 800 kronor av köpesumman, tillbaka.

Säljaren sade också att mopeddelarna hade använts och inte kunde återanvändas utan måste kasseras.

Nu har ARN kommit med ett beslut som innebär att man rekommenderar säljaren att låta köpet gå tillbaka.

Ogiltigt avtal

ARN konstaterar att den som är under 18 år är omyndig och får som huvudregel inte råda över sin egendom eller åta sig förbindelser, till exempel ingå avtal.

Nämnden menar att köpet har gällt utrustning som var avsedd att - olovligen - höja mopedens prestanda. ”Avtalet har ingåtts utan samtycke från förmyndare och är därför ogiltigt. Köpet ska därmed återgå”, skriver ARN i sitt beslut.