02 jun 2015 09:29

02 jun 2015 09:29

Samråd för ny förskola

PLAN

Byggnadsnämnden har beslutat om samråd för detaljplanen Slutarp 1:21. Planen möjliggör att den befintliga förskolan byggs om så att fem avdelningar får plats i den nya förskolan.

Med ombyggnation av förskolan kommer den nya byggnaden innehålla kök och matsal för både förskolans barn och skolans elever.

Med tanke på framtida ökning av antal elever i skolan kan även en tillbyggnad av skolan bli aktuell.

Byggnadsnämnden har beslutat om samråd för detaljplanen Slutarp 1:21. Planen möjliggör att den befintliga förskolan byggs om så att fem avdelningar får plats i den nya förskolan.

Med ombyggnation av förskolan kommer den nya byggnaden innehålla kök och matsal för både förskolans barn och skolans elever.

Med tanke på framtida ökning av antal elever i skolan kan även en tillbyggnad av skolan bli aktuell.