03 jun 2015 06:00

03 jun 2015 06:00

Får ersättning av staten

ERSÄTTNING: Anhållna och häktade misstänkta för brott

Två Falköpingsbor som varit frihetsberövade misstänkta för brott, men utan att åtal väckts, får ersättning av staten för sitt lidande.

En av männen, en 23-åring skriven på en adress i Stenstorp, var frihetsberövad som anhållen och häktad mellan den 5 och 16 januari i år på grund av misstanke om brott.

Men åklagaren beslutade att avsluta förundersökningen utan att åtal väcktes mot mannen.

Lidande

Han ansökte senare om ersättning för sitt lidande.

Justitiekanslern, JK, som beslutar i sådana ärenden, har nu bestämt att 23-åringen har rätt till ersättning av staten för det lidande som frihetsberövandet får antas ha inneburit för honom.

Beloppet bestäms till 14 000 kronor.

Inte bevisat

En annan 23-åring, bosatt i Falköping, får 5 000 kronor i ersättning av staten.

Som brottsmisstänkt satt han anhållen mellan den 5 och 7 januari i år. Då förundersökningen även mot honom avslutades utan att åtal väcktes har mannen, enligt JK, rätt till ersättning för sitt lidande.

Däremot avslår JK 23-åringens ansökan om att även få ersättning för förlorad arbetsförtjänst med drygt 2 000 kronor.

JK anser att det inte är bevisat att mannen faktiskt förlorat någon arbetsinkomst under tiden då han satt frihetsberövad.

En av männen, en 23-åring skriven på en adress i Stenstorp, var frihetsberövad som anhållen och häktad mellan den 5 och 16 januari i år på grund av misstanke om brott.

Men åklagaren beslutade att avsluta förundersökningen utan att åtal väcktes mot mannen.

Lidande

Han ansökte senare om ersättning för sitt lidande.

Justitiekanslern, JK, som beslutar i sådana ärenden, har nu bestämt att 23-åringen har rätt till ersättning av staten för det lidande som frihetsberövandet får antas ha inneburit för honom.

Beloppet bestäms till 14 000 kronor.

Inte bevisat

En annan 23-åring, bosatt i Falköping, får 5 000 kronor i ersättning av staten.

Som brottsmisstänkt satt han anhållen mellan den 5 och 7 januari i år. Då förundersökningen även mot honom avslutades utan att åtal väcktes har mannen, enligt JK, rätt till ersättning för sitt lidande.

Däremot avslår JK 23-åringens ansökan om att även få ersättning för förlorad arbetsförtjänst med drygt 2 000 kronor.

JK anser att det inte är bevisat att mannen faktiskt förlorat någon arbetsinkomst under tiden då han satt frihetsberövad.