07 jun 2015 16:08

07 jun 2015 16:43

Foto: Jesper Sydhagen

Studenter från Ållebergsgymansiet

Stort firande för gymnasister

Ållebergsgymnasiets läsår kom till ett slut på fredagen och firandet blev som vanlig glatt för de nyblivna studenterna. På förmiddagen skedde avslutningen med musik och tal inne på gymnasiet. Därefter var det utspring för respektive program. Kortegen avgick sedan från platsen för för att sluta på Stora torget, där studenterna gratulerades av släkt och vänner.