09 jun 2015 06:00

10 jun 2015 11:01

Anders skriver ny bok om Gustaf Dalén

I en bokserie om svenska entreprenörer och uppfinnare har nu turen kommit till en biografi om Gustaf Dalén. Författaren till den är Anders Johnson.

Just nu pågår insamling av material till berättelsen om Stenstorps egen nobelpristagare. Uppdraget kommer från Centrum för Näringslivshistoria och boken kommer att handla både om Gustaf Dalén som privatpersonen, tekniker och som uppfinnare.

– Just nu håller jag på att samla in fakta. Jag har träffat barnbarn och barnbarnsbarn som har en hel del fakta, och så finns det mer att hämta här på museet. Den biografi som finns är mer än 50 år gammal och nu finns det nya kunskaper som gör att vi kan gå djupare kring Gustaf Dalén, skriver han på Dalénmuseets hemsida.

Gräva djupare i arkiven och göra intervjuer är två av tillvägagångssätten under hösten. Anders siktar på att ha materialet klart till årsskiftet och boksläpp väntas hösten 2016.

– Det finns material på många ställen, i avhandlingar, i talarmanus och hos privatpersoner, som jag nu samlar ihop. Det finns också många foton, säger Anders till museet.

Den som har berättelser eller fakta att dela med sig av kan göra detta till anders@skriftstallet.se.

Just nu pågår insamling av material till berättelsen om Stenstorps egen nobelpristagare. Uppdraget kommer från Centrum för Näringslivshistoria och boken kommer att handla både om Gustaf Dalén som privatpersonen, tekniker och som uppfinnare.

– Just nu håller jag på att samla in fakta. Jag har träffat barnbarn och barnbarnsbarn som har en hel del fakta, och så finns det mer att hämta här på museet. Den biografi som finns är mer än 50 år gammal och nu finns det nya kunskaper som gör att vi kan gå djupare kring Gustaf Dalén, skriver han på Dalénmuseets hemsida.

Gräva djupare i arkiven och göra intervjuer är två av tillvägagångssätten under hösten. Anders siktar på att ha materialet klart till årsskiftet och boksläpp väntas hösten 2016.

– Det finns material på många ställen, i avhandlingar, i talarmanus och hos privatpersoner, som jag nu samlar ihop. Det finns också många foton, säger Anders till museet.

Den som har berättelser eller fakta att dela med sig av kan göra detta till anders@skriftstallet.se.

  • Rikard Jansson