09 jun 2015 16:37

09 jun 2015 16:37

Fler vill bli signaltekniker

Nyligen tog den första årskullen av blivande signaltekniker examen i Falköping. Nu ökar intresset för utbildningen.

En av de som är entusiastiska är Hans Johansson, C, ordförande i Kompetens och arbetslivsnämnden.

– Det tar tid att bygga upp utbildningen i början och nu börjar det att sprida sig i landet att det finns en bra YH-utbildning här i Falköping, inte bara i Ängelholm.

YH-utbildningen som bedrivs genom Lärcenter har sina lokaler vid ett övningsspår i en egen barack intill BS verkstäder.

Första årgången fylldes inte alla utbildningsplatser men när ansökningstiden gick ut den 15 maj hade 18 personer sökt med start i höst. Därmed måste den nuvarande utbildningslokalen byggas ut.

– Det är positiva bekymmer.

Därför har nämnden ansökt hos tekniska nämnden om fler lokaler.

– Det ökade söktrycket visar att vi håller en god kvalitet. Jag är stolt över utbildningen.

Men att behålla en YH-utbildning på en ort är en ständig kamp.

– Vi måste göra ett nytt ansökningsförfarande i höst igen. Men det finns en framtidstro inom branschen så givetvis vill vi fortsätta ha utbildningen här.

En av de som är entusiastiska är Hans Johansson, C, ordförande i Kompetens och arbetslivsnämnden.

– Det tar tid att bygga upp utbildningen i början och nu börjar det att sprida sig i landet att det finns en bra YH-utbildning här i Falköping, inte bara i Ängelholm.

YH-utbildningen som bedrivs genom Lärcenter har sina lokaler vid ett övningsspår i en egen barack intill BS verkstäder.

Första årgången fylldes inte alla utbildningsplatser men när ansökningstiden gick ut den 15 maj hade 18 personer sökt med start i höst. Därmed måste den nuvarande utbildningslokalen byggas ut.

– Det är positiva bekymmer.

Därför har nämnden ansökt hos tekniska nämnden om fler lokaler.

– Det ökade söktrycket visar att vi håller en god kvalitet. Jag är stolt över utbildningen.

Men att behålla en YH-utbildning på en ort är en ständig kamp.

– Vi måste göra ett nytt ansökningsförfarande i höst igen. Men det finns en framtidstro inom branschen så givetvis vill vi fortsätta ha utbildningen här.

  • Rikard Jansson