09 jun 2015 12:43

09 jun 2015 12:43

Stal verktyg för 200 000 kronor

På Wetterlinsgatan i Falköping har det varit inbrott på en byggarbetsplats.

Någon gång under natten har man haft påhälsning på byggarbetsplatsen.

Förövarna har kommit in genom att slå ut rutor till en balkongdörr och sedan kommit över verktyg och maskiner till ett uppskattat värde av cirka 200 000 kronor.

Någon gång under natten har man haft påhälsning på byggarbetsplatsen.

Förövarna har kommit in genom att slå ut rutor till en balkongdörr och sedan kommit över verktyg och maskiner till ett uppskattat värde av cirka 200 000 kronor.