10 jun 2015 06:00

10 jun 2015 06:00

Lärcenter behöver fler utbildningslokaler

Söktrycket på vuxenutbildningarna vid Lärcenter ökar. Därmed kommer nuvarande moduler i anslutning till Lärcenter inte att räcka till höstens alla elever.
– Jag vill inte diskutera vilka lösningar vi pratar om, säger Hans Johansson, C, ordförande i Kompetens- och arbetslivsnämnden.

Efterfrågan på SFI-undervisning ökade kraftigt under fjolåret. En trend som även har hållit i sig under det första kvartalet i år.

Förvaltningens egna prognos med stöd av migrationsverket och arbetsförmedlingen är att trenden kommer att hålla i sig.

Två extra klassrum

Tidigt i år fick Lärcenter moduler med två extra klassrum. Dessa ligger precis i anslutning till huvudbyggnaden.

Men nu krävs alltså ännu fler lokaler och Hans Johansson bekräftar att det förekommer många diskussioner i nämnden om detta.

– Vi har jobbat väldigt aktivt med detta och hoppas på någon form av beslut inom den närmaste tiden.

Finns det en risk att det inte är klart till hösten?

– En risk finns alltid, men vi ser positivt på detta.

Räcker inte till

Förvaltningen signalerade redan i april att om bristerna. Det går inte att skapa fler arbetsplatser till nya lärare, sittplatserna i cafét räcker inte till och personalmatsalen är för liten.

– Det är positiva bekymmer att ha många elever, men en god arbetsmiljö är grunden, tillsammans med en god kvalitet på undervisningen.

Någon tillbyggnad har aldrig varit aktuell enligt Hans Johansson.

Ett annat alternativ som utretts är att delar av verksamheten ska läggas ut på entreprenad. Detta har röstats ner med motivet att en extern aktör inte skulle kunna vara på plats förrän i slutet av 2015. I stället har det alltså blivit externhyrning under perioder med högt söktryck och då äger de fortfarande frågan själva.

”Har lyckats väl”

Rekrytering av fler SFI-lärare har hittills fungerat.

– Vi har ett gott renommé. Jag ska inte säga att det är enkelt men vi har lyckats väldigt väl att få de lärare vi behöver.

– Det är en styrka att kunna ha alla verksamheter samlade under ett tak. Det är något vi vill behålla.

Ett signal på att det blir fler moduler i anslutning till Lärcenter?

– Jag vill inte diskutera vilka lösningar som vi pratar om.

Efterfrågan på SFI-undervisning ökade kraftigt under fjolåret. En trend som även har hållit i sig under det första kvartalet i år.

Förvaltningens egna prognos med stöd av migrationsverket och arbetsförmedlingen är att trenden kommer att hålla i sig.

Två extra klassrum

Tidigt i år fick Lärcenter moduler med två extra klassrum. Dessa ligger precis i anslutning till huvudbyggnaden.

Men nu krävs alltså ännu fler lokaler och Hans Johansson bekräftar att det förekommer många diskussioner i nämnden om detta.

– Vi har jobbat väldigt aktivt med detta och hoppas på någon form av beslut inom den närmaste tiden.

Finns det en risk att det inte är klart till hösten?

– En risk finns alltid, men vi ser positivt på detta.

Räcker inte till

Förvaltningen signalerade redan i april att om bristerna. Det går inte att skapa fler arbetsplatser till nya lärare, sittplatserna i cafét räcker inte till och personalmatsalen är för liten.

– Det är positiva bekymmer att ha många elever, men en god arbetsmiljö är grunden, tillsammans med en god kvalitet på undervisningen.

Någon tillbyggnad har aldrig varit aktuell enligt Hans Johansson.

Ett annat alternativ som utretts är att delar av verksamheten ska läggas ut på entreprenad. Detta har röstats ner med motivet att en extern aktör inte skulle kunna vara på plats förrän i slutet av 2015. I stället har det alltså blivit externhyrning under perioder med högt söktryck och då äger de fortfarande frågan själva.

”Har lyckats väl”

Rekrytering av fler SFI-lärare har hittills fungerat.

– Vi har ett gott renommé. Jag ska inte säga att det är enkelt men vi har lyckats väldigt väl att få de lärare vi behöver.

– Det är en styrka att kunna ha alla verksamheter samlade under ett tak. Det är något vi vill behålla.

Ett signal på att det blir fler moduler i anslutning till Lärcenter?

– Jag vill inte diskutera vilka lösningar som vi pratar om.

  • Rikard Jansson