11 jun 2015 13:13

11 jun 2015 13:13

Sista skolavslutningen för förberedelseklassen Passagen

De 24 eleverna i förberedelseklassen Passagen välkomnade sommaren med musik och sång i Stenstorpsskolans aula under torsdagen.

Eleverna visade upp sin nyvunna svenska med sånger om räkning, månader och klockan.

– Fantastiskt. Vad glad jag blir. Hoppas att ni kommer att minna er tid på Passagen, säger rektor Britt-Marie Stridh.

Tolken Hassan Bodei översatte på somaliska och arabiska till familjerna i publiken.

Alla elever fick diplom och en blomma, medan de äldre eleverna från årskurs sex och uppåt även fick betyg med beskrivning av vilka ämnen de läst.

Eleverna har anslutit sig till klassen löpande under terminen. Till hösten ska de alla börja i någon annan skola i kommunen.

Sång och musik är bärande inslag i undervisningen på Passagen. Avslutningen leddes av musiklärare Therese Östman.

– Vi har haft ganska mycket sång och musik. Alla ämnen kan vävas in med musiken, säger rektor Britt-Marie Stridh.

Egentligen skulle det varit 28 elever på skolavslutningen men fyra av dem fick sluta på kort varsel när flyktingmottagningen i Gudhem inte fick fortsatt tillsånd, enligt Britt-Marie Stridh.

I nuläget ser det inte ut som att Passagen kommer att fortsätta i Stenstorp. I stället planeras en mottagningsenhet någonstans i Falköping.

Betyder det att det även blir löpande utfasning för eleverna?

– Förhoppningsvis. Vi hoppas på att det finns plats på mottagande skolor och det beror också på hur många som är på ingång, från främst somaliska och syriska familjer.

Någon verksamhetschef för mottagningseneheten är ännu inte utsedd. Beslut i frågan väntas nästa vecka.

I år har kommunen delat upp skolavslutningarna på två dagar. Under sena torsdagseftermiddagen var det avslutning i flera av landsbygdsskolorna.

Under fredagen fortsätter skolavslutningarna i Stenstorp. Enligt tradition så hålls dessa klassvis i Stenstorps kyrka. Först ut är Gustaf Dalénskolans yngsta elever. Sist ut är Stenstorpsskolans elever.

Eleverna visade upp sin nyvunna svenska med sånger om räkning, månader och klockan.

– Fantastiskt. Vad glad jag blir. Hoppas att ni kommer att minna er tid på Passagen, säger rektor Britt-Marie Stridh.

Tolken Hassan Bodei översatte på somaliska och arabiska till familjerna i publiken.

Alla elever fick diplom och en blomma, medan de äldre eleverna från årskurs sex och uppåt även fick betyg med beskrivning av vilka ämnen de läst.

Eleverna har anslutit sig till klassen löpande under terminen. Till hösten ska de alla börja i någon annan skola i kommunen.

Sång och musik är bärande inslag i undervisningen på Passagen. Avslutningen leddes av musiklärare Therese Östman.

– Vi har haft ganska mycket sång och musik. Alla ämnen kan vävas in med musiken, säger rektor Britt-Marie Stridh.

Egentligen skulle det varit 28 elever på skolavslutningen men fyra av dem fick sluta på kort varsel när flyktingmottagningen i Gudhem inte fick fortsatt tillsånd, enligt Britt-Marie Stridh.

I nuläget ser det inte ut som att Passagen kommer att fortsätta i Stenstorp. I stället planeras en mottagningsenhet någonstans i Falköping.

Betyder det att det även blir löpande utfasning för eleverna?

– Förhoppningsvis. Vi hoppas på att det finns plats på mottagande skolor och det beror också på hur många som är på ingång, från främst somaliska och syriska familjer.

Någon verksamhetschef för mottagningseneheten är ännu inte utsedd. Beslut i frågan väntas nästa vecka.

I år har kommunen delat upp skolavslutningarna på två dagar. Under sena torsdagseftermiddagen var det avslutning i flera av landsbygdsskolorna.

Under fredagen fortsätter skolavslutningarna i Stenstorp. Enligt tradition så hålls dessa klassvis i Stenstorps kyrka. Först ut är Gustaf Dalénskolans yngsta elever. Sist ut är Stenstorpsskolans elever.

  • Rikard Jansson