16 jun 2015 06:00

16 jun 2015 06:00

Låga betyg för kommundirektör

En medarbetarundersökning inom den kommunala ledningsgruppen visae ett lågt förtroende för kommundirektören Thomas Hjert.
– Enskilda personalärenden kan påverka, säger Thomas Hjert.

Medarbetarundersökningen har gjorts i hela kommunen och har genomförts i två delar; en för chefer och en för medarbetare med 17 frågor. Alla tillsvidareanställda och de som jobbat minst sex månader har deltagit.

”Ska brytas ner”

Resultatet i sin helhet har presenterats på personalutskottet och till den centrala samverkansgruppen med fackliga representanter. Därefter ska resultaten brytas ner och tas upp på arbetsplatsträffar.

Undersökningen genomfördes senast för två år sedan. Underlag som SLA tagit del av visar att betyget för kommundirektören är betydligt lägre än genomsnittet för andra chefer i kommunen, men även lågt jämfört med den senaste undersökningen för två år sedan.

Lägst betyg blir det i organisering, prioritering och möteshantering.

– Av tolv av dem som jag har ansvar för har tre slutat eller kommer att sluta. Enskilda personalärenden kan påverka och har säkert gjort det.

”Tappat fotfästet”

Kommunen har en ny ledningsgrupp med en ny ledningsstruktur.

– Jag kan tänka mig att en del tappat fotfästet inför det och det är något jag måste fundera på hur man blir tydligare i organisationen. Jag tror att man måste ha med sig båda dessa faktorer.

Hur ser du på lågt betyg i prioritering av rätt frågor?

– Vi kommer att ha mycket fokus på att få en samstämmighet. När mätningen gjordes så hade vi precis börjat och jag tror att vi har kommit en bra bit på väg nu.

”Måste prioritera”

– Vi måste prioritera de strategiska frågorna och det kommer de göra allt eftersom gruppen blir intrimmad.

Högst betyg blir det i ”god företrädare för verksamheten”.

– Vi har blivit bättre på att hålla medarbetarsamtal för att se vilka förväntningar vi har på varandra. Det är den stora frågan för mig.

”Fackförbund kräver kommundirektörens avgång.” enligt en anonym person. Men deltagare i samverkansgruppen från fackligt håll säger sig ännu bara tagit del av resultatet som helhet.

Men om det skulle visa sig senare att det finns ett brett missnöje?

– Då skulle jag bli väldigt besviken eftesrom det inte lyfts tidigare genom andra frågor. Jag hoppas vi kan var öppna och ärliga mot varandra. Jag har inte hört något sådant från fackligt håll.

– Det är tråkigt att få dåliga siffror, men jag är optimist. Jag tror att vi kan vända siffrorna.

Medarbetarundersökningen har gjorts i hela kommunen och har genomförts i två delar; en för chefer och en för medarbetare med 17 frågor. Alla tillsvidareanställda och de som jobbat minst sex månader har deltagit.

”Ska brytas ner”

Resultatet i sin helhet har presenterats på personalutskottet och till den centrala samverkansgruppen med fackliga representanter. Därefter ska resultaten brytas ner och tas upp på arbetsplatsträffar.

Undersökningen genomfördes senast för två år sedan. Underlag som SLA tagit del av visar att betyget för kommundirektören är betydligt lägre än genomsnittet för andra chefer i kommunen, men även lågt jämfört med den senaste undersökningen för två år sedan.

Lägst betyg blir det i organisering, prioritering och möteshantering.

– Av tolv av dem som jag har ansvar för har tre slutat eller kommer att sluta. Enskilda personalärenden kan påverka och har säkert gjort det.

”Tappat fotfästet”

Kommunen har en ny ledningsgrupp med en ny ledningsstruktur.

– Jag kan tänka mig att en del tappat fotfästet inför det och det är något jag måste fundera på hur man blir tydligare i organisationen. Jag tror att man måste ha med sig båda dessa faktorer.

Hur ser du på lågt betyg i prioritering av rätt frågor?

– Vi kommer att ha mycket fokus på att få en samstämmighet. När mätningen gjordes så hade vi precis börjat och jag tror att vi har kommit en bra bit på väg nu.

”Måste prioritera”

– Vi måste prioritera de strategiska frågorna och det kommer de göra allt eftersom gruppen blir intrimmad.

Högst betyg blir det i ”god företrädare för verksamheten”.

– Vi har blivit bättre på att hålla medarbetarsamtal för att se vilka förväntningar vi har på varandra. Det är den stora frågan för mig.

”Fackförbund kräver kommundirektörens avgång.” enligt en anonym person. Men deltagare i samverkansgruppen från fackligt håll säger sig ännu bara tagit del av resultatet som helhet.

Men om det skulle visa sig senare att det finns ett brett missnöje?

– Då skulle jag bli väldigt besviken eftesrom det inte lyfts tidigare genom andra frågor. Jag hoppas vi kan var öppna och ärliga mot varandra. Jag har inte hört något sådant från fackligt håll.

– Det är tråkigt att få dåliga siffror, men jag är optimist. Jag tror att vi kan vända siffrorna.

  • Rikard Jansson

Betyg från medarbetarundersökningen

Kriterier Närmaste chef Kommun (utdrag) 2015 2013 2015

Ledningsgruppen (LG) totalt 2,8 4,1 4,0

LG utvecklar samarbetet

mellan de olika enheterna 2,9 4,0 4,0

Samarbetet i LG 3,0 4,4 4,2

LG prioriterar

rätt frågor 2,5 4,0 3,9

LG:s möten

är effektiva 2,5 4,0 3,9

Alla i LG deltar aktivt i möten 2,8 4,3 4,1

Källa: