16 jun 2015 12:24

16 jun 2015 12:24

Skyddsombud slår larm om psykiatrin

Kommunals skyddsombud hos psykiatrin vid Skaraborgs sjukhus i Falköping slår larm om arbetsmiljön och kräver åtgärder från arbetsgivaren.

I begäran skriver skyddsombudet att medarbetare, som bland annat arbetar med allmänpsykiatri, psykosvård, arbete på avgiftningsenheten samt på substitutionsmottagningen, slutar på grund av otrygga arbetsförhållanden, risken för ökad sjukfrånvaro blir större på grund av psykisk belastning.

Ökade risker

Dessutom ökar riskerna för vård och hot på grund av ökad psykisk belastning. Det har även skett en ökning av antalet arbetsskadeanmälningar på grund av arbetsförhållandena på arbetsplatserna.

Skyddsombudet begärd bland annat att riskbedömningar och åtgärdsplaner vid risk för våld och hot ska göras, utifrån omorganisationen som just nu genomförs. Dessutom ska riskbedömningar göras vid varje enskilt tillfälle när det handlar om ensamarbete.

Svarat på begäran

Monica Malmqvist, ordförande för Kommunal, bekräftar att arbetsgivaren svarat på begäran.

– Arbetsgivaren säger att den ska ta tag i problemet, och att informationen ska bli bättre. Det kommer att ske en utvärdering inom ett halvår, blir det inget bättre kommer vi att gå vidare med ärendet. Just nu är vi nöjda med då kommer vi att kontakta Arbetsmiljöverket direkt, säger Monica Malmqvist.

Hon tillägger:

– Arbetsgivaren har även sagt att om det inte blir bättre ska det plockas in en utomstående konsult som ska genomlysa arbetsplatsernas arbetsmiljöförhållanden.

I begäran skriver skyddsombudet att medarbetare, som bland annat arbetar med allmänpsykiatri, psykosvård, arbete på avgiftningsenheten samt på substitutionsmottagningen, slutar på grund av otrygga arbetsförhållanden, risken för ökad sjukfrånvaro blir större på grund av psykisk belastning.

Ökade risker

Dessutom ökar riskerna för vård och hot på grund av ökad psykisk belastning. Det har även skett en ökning av antalet arbetsskadeanmälningar på grund av arbetsförhållandena på arbetsplatserna.

Skyddsombudet begärd bland annat att riskbedömningar och åtgärdsplaner vid risk för våld och hot ska göras, utifrån omorganisationen som just nu genomförs. Dessutom ska riskbedömningar göras vid varje enskilt tillfälle när det handlar om ensamarbete.

Svarat på begäran

Monica Malmqvist, ordförande för Kommunal, bekräftar att arbetsgivaren svarat på begäran.

– Arbetsgivaren säger att den ska ta tag i problemet, och att informationen ska bli bättre. Det kommer att ske en utvärdering inom ett halvår, blir det inget bättre kommer vi att gå vidare med ärendet. Just nu är vi nöjda med då kommer vi att kontakta Arbetsmiljöverket direkt, säger Monica Malmqvist.

Hon tillägger:

– Arbetsgivaren har även sagt att om det inte blir bättre ska det plockas in en utomstående konsult som ska genomlysa arbetsplatsernas arbetsmiljöförhållanden.