16 jun 2015 09:00

16 jun 2015 09:00

Slut för utredning om självmord

PSYKVÅRD: IVO har granskat psykiatrin

En utredning om ett självmord inom psykiatrin i Falköping har avslutats av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Det var i februari i år som Skaraborgs sjukhus gjorde en så kallad lex Maria-anmälan till IVO.

Detta efter att en person som hade haft kontakt med den vuxenpsykiatriska kliniken i Falköping begått självmord under pågående vård och behandling.

Vidtagit åtgärder

Inspektionen har utrett omständigheterna kring självmordet och kommit fram till att vårdgivaren har vidtagit nödvändiga åtgärder med anledning av händelsen och avslutar därmed ärendet.

IVO skriver i sitt beslut att det av vårdgivarens utredning framgår att de har identifierat förbättringsområden och planerat eller redan vidtagit åtgärder för att förhindra att liknade händelser inträffar på nytt.

Följt lagen

Vårdgivaren har också uppgivit att vidtagna åtgärder kommer att följas upp.

Inspektionen för vård och omsorg konstaterar att vårdgivaren, genom sin anmälan och den redovisade utredningen, därmed har fullgjort sina skyldigheter enligt patientsäkerhetslagen.

Det var i februari i år som Skaraborgs sjukhus gjorde en så kallad lex Maria-anmälan till IVO.

Detta efter att en person som hade haft kontakt med den vuxenpsykiatriska kliniken i Falköping begått självmord under pågående vård och behandling.

Vidtagit åtgärder

Inspektionen har utrett omständigheterna kring självmordet och kommit fram till att vårdgivaren har vidtagit nödvändiga åtgärder med anledning av händelsen och avslutar därmed ärendet.

IVO skriver i sitt beslut att det av vårdgivarens utredning framgår att de har identifierat förbättringsområden och planerat eller redan vidtagit åtgärder för att förhindra att liknade händelser inträffar på nytt.

Följt lagen

Vårdgivaren har också uppgivit att vidtagna åtgärder kommer att följas upp.

Inspektionen för vård och omsorg konstaterar att vårdgivaren, genom sin anmälan och den redovisade utredningen, därmed har fullgjort sina skyldigheter enligt patientsäkerhetslagen.