17 jun 2015 06:00

17 jun 2015 06:00

Duo sålde sprit till ungdomar

Misstänks för smuggling och försäljning

Två Falköpingsbor har åtalats misstänkta för att ha smugglat in stora mängder alkohol till Sverige som sedan sålts till ungdomar i Falköping och Skövde.

De åtalade är en 28-årig kvinna och en 31-årig man, båda hemmahörande i Falköping.

Paret åtalas misstänkta för grov smuggling.

Från Tyskland

Vid ett stort antal tillfällen mellan september 2014 och mars i år ska de, enligt det åtal som kammaråklagare Jennifer Hasselroth har lämnat in till Skaraborgs tingsrätt, ha smugglat in mycket stora mängder sprit, cider, vin och öl från Tyskland till Sverige via Malmö och Helsingborg.

Alkoholen har sedan transporterats till en lägenhet på Dotorpsgatan i centrala Falköping.

Försäljning i lägenhet

Gärningarna bör, enligt åklagaren, bedömas som grova med hänsyn till att de ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning.

De båda Falköpingsborna åtalas även misstänkta för olovlig försäljning av alkohol, grovt brott.

Tillsammans och i samförstånd ska de från lägenheten i Falköping, och till viss del även i Skövde, vid ett stort antal tillfällen ha sålt vin, sprit, starkcider och starköl till ungdomar från mestadels Falköping och Skövde.

Ett stort antal av dessa ungdomar kommer att höras som vittnen vid den kommande rättegången vid tingsrätten i Skövde.

Även på denna åtalspunkt menar åklagaren att brottet ska bedömas som grovt då det utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och som varit inriktad mot ungdomar.

I polisförhör kvinnan har nekat till brott. Mannen har vidgått händelseförloppet, men förnekat grovt brott.

I samband med ingripandet mot de båda nu åtalade Falköpingsborna beslagtog polisen 160 000 kronor i kontanter.

Pengarna, som hittades i lägenheten på Dotorpsgatan, anser åklagaren utgör byte av brottslig verksamhet.

En tredje Falköpingsbo, 27-årig man, har åtalats misstänkt för penningtvättsbrott.

Penningtvätt

Han ska i mars i år ha fört över 100 000 kronor från den åtalade 31-åringens bankkonto till sitt eget.

Därigenom har han, enligt åklagaren, gjort det möjligt för 31-åringen att omsätta pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

De åtalade är en 28-årig kvinna och en 31-årig man, båda hemmahörande i Falköping.

Paret åtalas misstänkta för grov smuggling.

Från Tyskland

Vid ett stort antal tillfällen mellan september 2014 och mars i år ska de, enligt det åtal som kammaråklagare Jennifer Hasselroth har lämnat in till Skaraborgs tingsrätt, ha smugglat in mycket stora mängder sprit, cider, vin och öl från Tyskland till Sverige via Malmö och Helsingborg.

Alkoholen har sedan transporterats till en lägenhet på Dotorpsgatan i centrala Falköping.

Försäljning i lägenhet

Gärningarna bör, enligt åklagaren, bedömas som grova med hänsyn till att de ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning.

De båda Falköpingsborna åtalas även misstänkta för olovlig försäljning av alkohol, grovt brott.

Tillsammans och i samförstånd ska de från lägenheten i Falköping, och till viss del även i Skövde, vid ett stort antal tillfällen ha sålt vin, sprit, starkcider och starköl till ungdomar från mestadels Falköping och Skövde.

Ett stort antal av dessa ungdomar kommer att höras som vittnen vid den kommande rättegången vid tingsrätten i Skövde.

Även på denna åtalspunkt menar åklagaren att brottet ska bedömas som grovt då det utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och som varit inriktad mot ungdomar.

I polisförhör kvinnan har nekat till brott. Mannen har vidgått händelseförloppet, men förnekat grovt brott.

I samband med ingripandet mot de båda nu åtalade Falköpingsborna beslagtog polisen 160 000 kronor i kontanter.

Pengarna, som hittades i lägenheten på Dotorpsgatan, anser åklagaren utgör byte av brottslig verksamhet.

En tredje Falköpingsbo, 27-årig man, har åtalats misstänkt för penningtvättsbrott.

Penningtvätt

Han ska i mars i år ha fört över 100 000 kronor från den åtalade 31-åringens bankkonto till sitt eget.

Därigenom har han, enligt åklagaren, gjort det möjligt för 31-åringen att omsätta pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.