17 jun 2015 12:18

17 jun 2015 12:18

Nu delas plantisprojektet in i etapper

Vad ska göras, när och hur? Nu ska plantisprojektet brytas upp i olika etapper. Park- och gatuchef Fredrik Johansson har utsetts till projektledare.

– Men hans arbetsbelastning är redan hög så vi har bett kommunstyrelsen att utse en samordnare, säger Dan Gabrielsson, S, ordförande i tekniska nämnden.

Kärnfrågan är hur Plantis kan göras till en mer attraktiv park. För detta har politikerna avsatt totalt 20 miljoner kronor.

Men om stafettpinnen ska lämnas över till någon inom kommunen eller till en konsult är ännu inte klart.

Tidigare har arkitekten Sweco gjort en skiss som kommunen utgår ifrån. Något partnerringssamarbete är det inte tal om till detta projekt. Nu är det många delar som kommunen ska samordna i projektet:

Gång- och cykelväg

Alltifrån ljussättning till byggnation.

– Gång- och cykelvägar och entrén är först ut. Sedan ska det göras gradänger i sluttningen mot en ny scen. Eventuellt blir det även en minigolfbana och en damm/vattenspegel.

– Vi får se vad som ryms inom de 20 miljonerna. Bara ljussättningen kan variera stort, alltifrån en halv miljon till flera miljoner. Risken är att annat begränsas så man får ju göra en avvägning. Därefter gör vi en etappindelning.

– Vill man göra mer så får det bli framtida budgetdiskussion.

”Något modernt”

Den gula byggnaden ska rivas och ersättas ”med något modernt”

– Men vi ska också diskutera med framtida entreprenörer.

Vart Megalitcentret ska ligga är i dagsläget oklart.

– Det är inte säkert att det blir en ny byggnad utan mer av ett tema i parken istället. Vi kanske utvecklar museet till ett megalitcentrum. I första hand vill vi göra parken folkligt attraktiv.

Plantisprojektet väntas stå klart om tidigast 3-4 år.

Bygger efter sommaren

– Vi börjar med en ny byggnad efter sommaren som kanske är klar till våren.

– Megalitdiskussionen kommer i andra hand, men sedan ska man koppla ihop det. I klartext: det är inte aktuellt med en stor ny byggnad.

Men Dan Gabrielsson är nöjd med hur processen har gått.

– Är det något vi förankrat hos medborgarna så är det plantisprojektet.

Kärnfrågan är hur Plantis kan göras till en mer attraktiv park. För detta har politikerna avsatt totalt 20 miljoner kronor.

Men om stafettpinnen ska lämnas över till någon inom kommunen eller till en konsult är ännu inte klart.

Tidigare har arkitekten Sweco gjort en skiss som kommunen utgår ifrån. Något partnerringssamarbete är det inte tal om till detta projekt. Nu är det många delar som kommunen ska samordna i projektet:

Gång- och cykelväg

Alltifrån ljussättning till byggnation.

– Gång- och cykelvägar och entrén är först ut. Sedan ska det göras gradänger i sluttningen mot en ny scen. Eventuellt blir det även en minigolfbana och en damm/vattenspegel.

– Vi får se vad som ryms inom de 20 miljonerna. Bara ljussättningen kan variera stort, alltifrån en halv miljon till flera miljoner. Risken är att annat begränsas så man får ju göra en avvägning. Därefter gör vi en etappindelning.

– Vill man göra mer så får det bli framtida budgetdiskussion.

”Något modernt”

Den gula byggnaden ska rivas och ersättas ”med något modernt”

– Men vi ska också diskutera med framtida entreprenörer.

Vart Megalitcentret ska ligga är i dagsläget oklart.

– Det är inte säkert att det blir en ny byggnad utan mer av ett tema i parken istället. Vi kanske utvecklar museet till ett megalitcentrum. I första hand vill vi göra parken folkligt attraktiv.

Plantisprojektet väntas stå klart om tidigast 3-4 år.

Bygger efter sommaren

– Vi börjar med en ny byggnad efter sommaren som kanske är klar till våren.

– Megalitdiskussionen kommer i andra hand, men sedan ska man koppla ihop det. I klartext: det är inte aktuellt med en stor ny byggnad.

Men Dan Gabrielsson är nöjd med hur processen har gått.

– Är det något vi förankrat hos medborgarna så är det plantisprojektet.

  • Rikard Jansson