17 jun 2015 06:00

17 jun 2015 06:00

Nytt VA till och från Vartofta

Vartoftaborna har fått en ny dricksvattenledning från Falköping. Samtidigt förs spillvattnet tillbaka till Falköping och Hulesjöns reningsverk.

För fem år sedan stod VA-avdelningen i valet och kvalet att investera i reningsverket i Vartofta eller pumpa det vidare för rening i Falköping. Det sistnämnda alternativet sågs bäst ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt. Samtidigt byttes dricksvattenledning ut.

Sedan ifjol har pumpstationer byggts i Vartofta och Smeby. Alla fastighetsägare längs med sträckan Vartofta-Falköping kan nu koppla upp sig på det kommunala nätet.

– När det passar för fastighetsägarna, säger VA-chef Stig Säll.

Totalkostnad: 29 miljoner kronor.

För fem år sedan stod VA-avdelningen i valet och kvalet att investera i reningsverket i Vartofta eller pumpa det vidare för rening i Falköping. Det sistnämnda alternativet sågs bäst ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt. Samtidigt byttes dricksvattenledning ut.

Sedan ifjol har pumpstationer byggts i Vartofta och Smeby. Alla fastighetsägare längs med sträckan Vartofta-Falköping kan nu koppla upp sig på det kommunala nätet.

– När det passar för fastighetsägarna, säger VA-chef Stig Säll.

Totalkostnad: 29 miljoner kronor.

  • Rikard Jansson