18 jun 2015 06:00

18 jun 2015 06:00

Fortfarande lokalbrist för signalteknikerna

Ännu finns ingen lösning på lokalbristen för signalteknikernas YH-utbildning i höst. Modulerna vid övningsspåret vid BS verkstäder behöver kompletteras.

– Vi har tidigare tittat på moduler, problemet är att det är svårt att få tag på. Många kommuner är ute efter att hitta liknande lösningar, säger Dan Gabrielsson, S, ordförande i tekniska nämnden.

Att anlägga en permanent byggnad har inte diskuterats av poltikerna, trots det ökade intresset för utbildningen redan när första årskullen blivit examinerade.

– Vi vet inte om trycket är permanent. Men det är rätt akut med lokaler.

Utbildningen bedrivs under kompetens- och arbetslivsnämnden som tidigare efterlyst större lokaler till YH-utbildningen.

Dan Gabrielsson säger att kostnadsläget för baracker kan ha stigit något.

– Men kostnaden måste naturligtvis vara i rimlig proportion till vad man får.

Utbildningen inom signalteknik startade så sent som för ett år sedan i Falköping. Efter utbildningen på 200 YH-poäng är eleverna redo för att jobba med underhåll och felsökningar hos entreprenörer vid järnvägen. Utbildningen varvar teori och praktik.

Lokalt samarbete

En tredjedel av utbildningen genomförs som Lärande i arbete, LIA, i for av praktik hos företag i branschen.

Utbildningen samarbetar med Strukton Rail AB, Falköpings kommun, Strabag Rail AB, Trafikverket och BS Verkstäder som också är granne med övningsanläggningen.

– Vi har tidigare tittat på moduler, problemet är att det är svårt att få tag på. Många kommuner är ute efter att hitta liknande lösningar, säger Dan Gabrielsson, S, ordförande i tekniska nämnden.

Att anlägga en permanent byggnad har inte diskuterats av poltikerna, trots det ökade intresset för utbildningen redan när första årskullen blivit examinerade.

– Vi vet inte om trycket är permanent. Men det är rätt akut med lokaler.

Utbildningen bedrivs under kompetens- och arbetslivsnämnden som tidigare efterlyst större lokaler till YH-utbildningen.

Dan Gabrielsson säger att kostnadsläget för baracker kan ha stigit något.

– Men kostnaden måste naturligtvis vara i rimlig proportion till vad man får.

Utbildningen inom signalteknik startade så sent som för ett år sedan i Falköping. Efter utbildningen på 200 YH-poäng är eleverna redo för att jobba med underhåll och felsökningar hos entreprenörer vid järnvägen. Utbildningen varvar teori och praktik.

Lokalt samarbete

En tredjedel av utbildningen genomförs som Lärande i arbete, LIA, i for av praktik hos företag i branschen.

Utbildningen samarbetar med Strukton Rail AB, Falköpings kommun, Strabag Rail AB, Trafikverket och BS Verkstäder som också är granne med övningsanläggningen.

  • Rikard Jansson