23 jun 2015 06:00

23 jun 2015 06:00

Tolv våningar blir nio efter grannkritik

Höghusen i kvarteret Diamanten blir nio respektive åtta våningar höga - inte tolv. Politikerna backar nu efter den hårda kritiken från grannar.

– Vi har vägt ihop synpunkter med samhällsnyttan, säger Dan Hovskär, KD, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Nu handlar det också om att bygga två huskroppar, inte tre som det ursprungliga förslaget till detaljplan medgav. Det gör att den norra spetsen i området (mellan Ållebergsgatan och Petter Ryttningsväg) inte får bebyggelse.

– Det blir lite mer luftigt och kommer inte så nära villorna i den delen.

Ett tolvvåningshus skulle också kräva andra utrymningsvägar med dubbla trapphus, vilket skulle fördyra bygget.

Dan Hovskär är också 1:e vice ordförande i Räddningsnämnden:

Kände ni inte till det när ni lade fram första detaljplanen?

– Det var den gamla byggnadsnämnden som tog fram detta, men intentionen var att ha en så flexibel plan som möjligt. Nu såg vi att man behöver ta mer hänsyn till grannar som tycker att det är högt.

Dan utesluter inte sextonvåningshus i nya bostadsområden. Fullmäktigebeslut om Diamanten väntas i slutet av året.

Nu handlar det också om att bygga två huskroppar, inte tre som det ursprungliga förslaget till detaljplan medgav. Det gör att den norra spetsen i området (mellan Ållebergsgatan och Petter Ryttningsväg) inte får bebyggelse.

– Det blir lite mer luftigt och kommer inte så nära villorna i den delen.

Ett tolvvåningshus skulle också kräva andra utrymningsvägar med dubbla trapphus, vilket skulle fördyra bygget.

Dan Hovskär är också 1:e vice ordförande i Räddningsnämnden:

Kände ni inte till det när ni lade fram första detaljplanen?

– Det var den gamla byggnadsnämnden som tog fram detta, men intentionen var att ha en så flexibel plan som möjligt. Nu såg vi att man behöver ta mer hänsyn till grannar som tycker att det är högt.

Dan utesluter inte sextonvåningshus i nya bostadsområden. Fullmäktigebeslut om Diamanten väntas i slutet av året.

  • Rikard Jansson