24 jun 2015 06:00

24 jun 2015 06:00

Bowlingcenter får halverat skadestånd

Endast hälften, 400 000 kronor, måste Bowlingstället i Falköping betala i skadestånd efter att delvis ha vunnit i kammarrätten.

Den 26 september 2013 beslutade Arbetsmiljöverket att dåvarande Falköpings Bowlingcenter skulle betala ett vite på 50 000 per använd bowlingmaskin. Anledningen var att maskinerna saknade tillräckligt skydd för att förhindra skada för personalen.

Företaget hade 16 bowlingmaskiner i bruk och därmed blev skadeståndssumman 800 000 kronor. Vid ett uppföljningsbesök som gjordes av arbetsmiljöverket den 30 januari 2014 visade sig att samtliga maskiner fortfarande var i full drift utan att några åtgärder vidtagits.

Gjort investeringar

Den 3 september 2014 tog nya ägare över driften av verksamheten och det är dessa som nu överklagar beslutet om vite. I överklagan hänvisar de till att beslutet om vite togs då de gamla ägarna fortfarande drev bolaget och att det i praktiken är dem som inte uppfyllt kraven i tid. De nya ägarna menar även att bowlinghallen öppnades först efter att kraven var uppfyllda och nya maskiner köpts in till en kostnad av 650 000 kronor. Ett vite på 800 000 kronor utöver denna investering skulle få förödande konsekvenser för bolaget.

Skäl att sänka

Kammarätten väljer att delvis gå de nya ägarna till mötes och halvera skadeståndskravet till 400 000 kronor.

– Att bolaget efter det att förbudet inträtt har uppfyllt Arbetsmiljöverkets krav medför enligt kammarrättens mening inte att ändamålet med vitet har förlorat sin betydelse, skriver de bland annat i sitt beslut.

Däremot medger de att vite på 800 000 kronor skulle betyda negativa konsekvenser att det finns skäl att sänka summan.

Den 26 september 2013 beslutade Arbetsmiljöverket att dåvarande Falköpings Bowlingcenter skulle betala ett vite på 50 000 per använd bowlingmaskin. Anledningen var att maskinerna saknade tillräckligt skydd för att förhindra skada för personalen.

Företaget hade 16 bowlingmaskiner i bruk och därmed blev skadeståndssumman 800 000 kronor. Vid ett uppföljningsbesök som gjordes av arbetsmiljöverket den 30 januari 2014 visade sig att samtliga maskiner fortfarande var i full drift utan att några åtgärder vidtagits.

Gjort investeringar

Den 3 september 2014 tog nya ägare över driften av verksamheten och det är dessa som nu överklagar beslutet om vite. I överklagan hänvisar de till att beslutet om vite togs då de gamla ägarna fortfarande drev bolaget och att det i praktiken är dem som inte uppfyllt kraven i tid. De nya ägarna menar även att bowlinghallen öppnades först efter att kraven var uppfyllda och nya maskiner köpts in till en kostnad av 650 000 kronor. Ett vite på 800 000 kronor utöver denna investering skulle få förödande konsekvenser för bolaget.

Skäl att sänka

Kammarätten väljer att delvis gå de nya ägarna till mötes och halvera skadeståndskravet till 400 000 kronor.

– Att bolaget efter det att förbudet inträtt har uppfyllt Arbetsmiljöverkets krav medför enligt kammarrättens mening inte att ändamålet med vitet har förlorat sin betydelse, skriver de bland annat i sitt beslut.

Däremot medger de att vite på 800 000 kronor skulle betyda negativa konsekvenser att det finns skäl att sänka summan.

  • Anna Leijon