27 jun 2015 06:00

27 jun 2015 06:00

Lever inte upp till krav

En restaurang, som tidigare fått kritik från Miljönämnden på flera punkter, får nu ytterligare kritik. En skriftlig faroanalys måste göras och personalen måste få bättre kunskap.

SLA har tidigare skrivit om restaurangen som tvingades upphöra med all form av livsmedelshantering. Detta efter att inspektörer från Miljönämnden i Östra Skaraborg den 22 maj genomförde en kontroll av verksamheten. Det visade sig då att det fanns omfattande brister kring hanteringen av livsmedel och den 25 maj tvingades restaurangen stänga.

Fick kritik

Britserna bestod bland annat i att personalen saknade kunskap i livsmedelshygien och personlighygien. Eftersom de saknade kunskap om hur en termometer hanteras och kunde de inte mäta temperaturer på råvaror och livsmedel och visste inte vilken temperatur de bör hanteras och förvars i.

Stora mängder livsmedel förvarades i olämpliga temperaturer. Grillad kyckling (+25 grader), majonnäsröror (+15 grader) och kebabkött i vattenbad (+49 grader) är några exempel. Rå kycklingfärs förvarades ovanför en pizzabänk med en temperatur på +14 grader. Restaurangen kritiserades även för att personalen inte tvättade händer mellan de olika beredningsstegen.

Vid en kontroll den 26 maj kunde det konstateras att flera åtgärder var gjorda och den 27 maj hävdes förbundet.

Inte nöjda

Den 11 juni gjordes ytterligare en kontroll och under den kunde det konstateras att flera brister kvarstod. Exempelvis saknas fortfarande en skriftlig faroanalys för verksamheten och personalen har fortfarande inte tillräckliga kunskaper i livsmedelshantering. Analysen ska identifiera vilka faror, exempelvis mikrobiologiska, fysikaliska, kemiska som måste förebyggas, elimineras eller minskas till en acceptabel nivå för att de producerade livsmedelen ska vara säkra.

Restaurangen har, från den 22 juni, två veckor på sig att inkomma med en skriftlig faroanalys och utbilda personalen. Är detta inte gjort riskerar restaurangen att åläggas att betala vite.

SLA har tidigare skrivit om restaurangen som tvingades upphöra med all form av livsmedelshantering. Detta efter att inspektörer från Miljönämnden i Östra Skaraborg den 22 maj genomförde en kontroll av verksamheten. Det visade sig då att det fanns omfattande brister kring hanteringen av livsmedel och den 25 maj tvingades restaurangen stänga.

Fick kritik

Britserna bestod bland annat i att personalen saknade kunskap i livsmedelshygien och personlighygien. Eftersom de saknade kunskap om hur en termometer hanteras och kunde de inte mäta temperaturer på råvaror och livsmedel och visste inte vilken temperatur de bör hanteras och förvars i.

Stora mängder livsmedel förvarades i olämpliga temperaturer. Grillad kyckling (+25 grader), majonnäsröror (+15 grader) och kebabkött i vattenbad (+49 grader) är några exempel. Rå kycklingfärs förvarades ovanför en pizzabänk med en temperatur på +14 grader. Restaurangen kritiserades även för att personalen inte tvättade händer mellan de olika beredningsstegen.

Vid en kontroll den 26 maj kunde det konstateras att flera åtgärder var gjorda och den 27 maj hävdes förbundet.

Inte nöjda

Den 11 juni gjordes ytterligare en kontroll och under den kunde det konstateras att flera brister kvarstod. Exempelvis saknas fortfarande en skriftlig faroanalys för verksamheten och personalen har fortfarande inte tillräckliga kunskaper i livsmedelshantering. Analysen ska identifiera vilka faror, exempelvis mikrobiologiska, fysikaliska, kemiska som måste förebyggas, elimineras eller minskas till en acceptabel nivå för att de producerade livsmedelen ska vara säkra.

Restaurangen har, från den 22 juni, två veckor på sig att inkomma med en skriftlig faroanalys och utbilda personalen. Är detta inte gjort riskerar restaurangen att åläggas att betala vite.

  • Anna Leijon