01 jul 2015 06:00

01 jul 2015 06:00

Rastgården där hundägarna fick bestämma

Nu är hundrastgården vid Hälsoslingan i Falköping snart färdig. Ett projekt som många hundägare har engagerat sig i.

– Intresset var så stort att vi valde att prioritera en hundrastgård, säger gatuchef Fredrik Johansson.

Kommunen lade ut förslaget på hemsidan och fick mängder av synpunkter, ett hundratal personer hörde av sig.

De har tidigare fått önskemål om en inhägnad rastgård och nu kände de att det var lämpligt att prioritera ärendet.

Lyssnat på hundägarna

Förslagen från medborgarna påverkade också rastgårdens placering. Många tyckte att den skulle byggas mellan Hälsoslingan och Adennergatan, vilket den också gjorde.

– Det var framför allt ingen som sa nej till att ha den där, säger Fredrik Johansson.

Lite kvar

Bygget har dragit ut på tiden eftersom regnet har gjort marken för mjuk för att köra tunga maskiner på, utan maskinerna fick de inte upp stängslet. Nu återstår det bara att ställa dit parkmöbler, hundlatriner och klippa ner det höga gräset.

– På fredag ska allt vara klart, sedan ska vi bara sätta upp skyltar också, säger Fredrik Johansson.

Budgeten för rastgården var 100 000 kronor, något som överskreds med ungefär 10 000 kronor.

– Vi valde att lägga till en extra belysning, säger Fredrik Johansson.

Första besöket

Siv Mann, Stellan Svensson, Kerstin Karlsson har kollat in den nya rastgården. De hade med sig den pigga och nyfikna hunden Zilla.

– Jag tycker det är bra, bara det inte ligger hundbajs överallt, säger Siv Mann.

Hon brukar gå ut med sonens hund och tror att hon kommer att besöka anläggningen när den är bättre iordninggjord.

– Det är så mycket jord, de blir så lortiga, säger Siv Mann.

Kommunen lade ut förslaget på hemsidan och fick mängder av synpunkter, ett hundratal personer hörde av sig.

De har tidigare fått önskemål om en inhägnad rastgård och nu kände de att det var lämpligt att prioritera ärendet.

Lyssnat på hundägarna

Förslagen från medborgarna påverkade också rastgårdens placering. Många tyckte att den skulle byggas mellan Hälsoslingan och Adennergatan, vilket den också gjorde.

– Det var framför allt ingen som sa nej till att ha den där, säger Fredrik Johansson.

Lite kvar

Bygget har dragit ut på tiden eftersom regnet har gjort marken för mjuk för att köra tunga maskiner på, utan maskinerna fick de inte upp stängslet. Nu återstår det bara att ställa dit parkmöbler, hundlatriner och klippa ner det höga gräset.

– På fredag ska allt vara klart, sedan ska vi bara sätta upp skyltar också, säger Fredrik Johansson.

Budgeten för rastgården var 100 000 kronor, något som överskreds med ungefär 10 000 kronor.

– Vi valde att lägga till en extra belysning, säger Fredrik Johansson.

Första besöket

Siv Mann, Stellan Svensson, Kerstin Karlsson har kollat in den nya rastgården. De hade med sig den pigga och nyfikna hunden Zilla.

– Jag tycker det är bra, bara det inte ligger hundbajs överallt, säger Siv Mann.

Hon brukar gå ut med sonens hund och tror att hon kommer att besöka anläggningen när den är bättre iordninggjord.

– Det är så mycket jord, de blir så lortiga, säger Siv Mann.