07 jul 2015 08:01

07 jul 2015 08:01

Godkänt efter åtgärder vid HVB-hem i Falköping

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort en uppföljning vid ett hem för vård eller boende, så kallat HVB-hem, i Falköping efter att tidigare ställt krav på åtgärder.

IVO konstaterar att hemmet vidtagit de efterfrågade åtgärderna och avslutar därmed ärendet. Bland annat har hemmet upphört med inskrivning av barn vars behov inte utretts enligt socialtjänstlagen.

IVO konstaterar att hemmet vidtagit de efterfrågade åtgärderna och avslutar därmed ärendet. Bland annat har hemmet upphört med inskrivning av barn vars behov inte utretts enligt socialtjänstlagen.