08 jul 2015 06:00

08 jul 2015 06:00

Får rätt mot försäljare

Abonnemangsbytet underkänns av Allmänna reklamationsnämnden.

Falköpingsparet anmälde telefonförsäljningsföretaget till Allmänna reklamationsnämnden efter att företaget fått hustrun att teckna ett abonnemang i makens namn och får ny rätt.

Den 1 december 2014 upptäckte maken att telekomföretaget tagit över hans telefonabonnemang från hans befintliga operatör. Det visade sig att hans hustru övertalats att godkänna förflyttningen av abonnemanget utan hans vetskap eller fullmakt.

Redan sagt nej

Hustrun medger att hon lät sig luras av telefonförsäljaren, men upplyste denne om att abonnemanget stod på hennes man. Maken menar även att han tidigare informerat företaget om att han inte var intresserad av att låta de ta över hans abonnemang.

Paret har varken fått någon information om ångerrätt och eller de allmänna villkor, som företaget hänvisar till, skickade till sig. Detta finns endast att läsa på företagets hemsida.

God tro

Maken klagade därför till företaget när bekräftelsen och den första fakturan kom. Företaget motsätter sig kravet och menar att de handlade i god tro eftersom hustrun uppgett att hon det var hennes abonnemang. De skickade de allmänna villkoren för tjänsten tillsammans med bekräftelsen den 17 november och att ångerfristen löpte ut den 2 december.

Bör återbetala

Företaget erbjöd paret en lösning som skulle innebära att makens abonnemang upphörde i utbyte mot att makan tecknade abonnemanget i sitt namn med samma avtal, ett erbjudande som paret tackade nej till. Allmänna reklamationsnämnden håller med paret och rekommenderar företaget att låta dem utnyttja sin ångerrätt och återbetala det som betalats in hittills.

Den 1 december 2014 upptäckte maken att telekomföretaget tagit över hans telefonabonnemang från hans befintliga operatör. Det visade sig att hans hustru övertalats att godkänna förflyttningen av abonnemanget utan hans vetskap eller fullmakt.

Redan sagt nej

Hustrun medger att hon lät sig luras av telefonförsäljaren, men upplyste denne om att abonnemanget stod på hennes man. Maken menar även att han tidigare informerat företaget om att han inte var intresserad av att låta de ta över hans abonnemang.

Paret har varken fått någon information om ångerrätt och eller de allmänna villkor, som företaget hänvisar till, skickade till sig. Detta finns endast att läsa på företagets hemsida.

God tro

Maken klagade därför till företaget när bekräftelsen och den första fakturan kom. Företaget motsätter sig kravet och menar att de handlade i god tro eftersom hustrun uppgett att hon det var hennes abonnemang. De skickade de allmänna villkoren för tjänsten tillsammans med bekräftelsen den 17 november och att ångerfristen löpte ut den 2 december.

Bör återbetala

Företaget erbjöd paret en lösning som skulle innebära att makens abonnemang upphörde i utbyte mot att makan tecknade abonnemanget i sitt namn med samma avtal, ett erbjudande som paret tackade nej till. Allmänna reklamationsnämnden håller med paret och rekommenderar företaget att låta dem utnyttja sin ångerrätt och återbetala det som betalats in hittills.

  • Anna Leijon