09 jul 2015 10:33

09 jul 2015 10:33

Bröt mot miljöbalken

Miljönämnden har beslutat att två företag i Falköping ska betala miljöböter efter att ha brutit mot miljöbalken.

I båda fallen rör det sig om försent inskickade köldmedierapporter.

Företagen lämnade in sina rapporter för 2014 först i april i år.

Enligt beslut av Miljönämnden Östra Skaraborg, MÖS, är detta ett brott mot miljöbalken.

1 000 kronor vardera

Nämnden har nu beslutat att de båda Falköpingsföretagen ska straffas med miljöböter på vardera 1 000 kronor.

Ärendet är nu överlämnat till Kammarkollegiet som är den instans som ska kräva in böterna.

I båda fallen rör det sig om försent inskickade köldmedierapporter.

Företagen lämnade in sina rapporter för 2014 först i april i år.

Enligt beslut av Miljönämnden Östra Skaraborg, MÖS, är detta ett brott mot miljöbalken.

1 000 kronor vardera

Nämnden har nu beslutat att de båda Falköpingsföretagen ska straffas med miljöböter på vardera 1 000 kronor.

Ärendet är nu överlämnat till Kammarkollegiet som är den instans som ska kräva in böterna.