14 jul 2015 06:00

14 jul 2015 06:00

Ny cykelväg är först ut

Projektet med att bygga om och förnya Plantisområdet beräknas vara färdigt om tre, fyra år. Arbetet är indelat i etapper och först ur är byggnationen av en ny cykelväg på ströget.

Sankt Olofsgatan ska bli säkrare och mer anpassad för eleverna på Centralskolan. Det kommer bli resultatet när Falköpings kommun färdigställt den första etappen av förnyelse arbetet av Plantisområdet.

Hänsyn till cyklister

En viktig del när arbetet planerats har varit att ta hänsyn till de cyklister, och då framför allt de elever, som dagligen rör sig upp och ner längs gatan. Dessa har tidigare varit hänvisade till målade markeringar på asfalten och har då varit tvungna att ge sig ut på vägbanan bland bilar och bussar.

Trivsam miljö

Problemet ska nu lösas med hjälp av en ny allé. De träd som i dag står på ströget är almar, varav många lider av almsjukan, därför kommer nya träd att planteras som en avgränsning mellan bilister och cyklister.

Syftet med att plantera en ny allé är även att både skapa en trivsam miljö och behålla känslan av att Falköping är en karakteristisk alléstad. Exempel på tänkbara träsorter är: avenbok, prydnadsapel, lönn, robinia och magnolia.

”Ströget kommer inte längre bara vara en transportsträcka mellan Ranten och Centrum. Här skapas en plats att mötas på” skriver Falköpings kommun på sin hemsida.

Färdigt 2016

Park- och gatuavdelningen färdigställer under 2015 bygget av en cykelväg mellan Eriksgatan och Bryngelsgatan. Vägen mellan Brygelsgatan och Odengatan byggs under 2016. Bygget kommer även innefatta en gräsremsa mellan alléträden där vårlökar kan planteras, en granitkantsten som avgränsar mot körbanan och ny belysning.

Arbetet med cykelbanan är en del i kommunens projekt att göra Plantisområdet mer attraktivt.

Sankt Olofsgatan ska bli säkrare och mer anpassad för eleverna på Centralskolan. Det kommer bli resultatet när Falköpings kommun färdigställt den första etappen av förnyelse arbetet av Plantisområdet.

Hänsyn till cyklister

En viktig del när arbetet planerats har varit att ta hänsyn till de cyklister, och då framför allt de elever, som dagligen rör sig upp och ner längs gatan. Dessa har tidigare varit hänvisade till målade markeringar på asfalten och har då varit tvungna att ge sig ut på vägbanan bland bilar och bussar.

Trivsam miljö

Problemet ska nu lösas med hjälp av en ny allé. De träd som i dag står på ströget är almar, varav många lider av almsjukan, därför kommer nya träd att planteras som en avgränsning mellan bilister och cyklister.

Syftet med att plantera en ny allé är även att både skapa en trivsam miljö och behålla känslan av att Falköping är en karakteristisk alléstad. Exempel på tänkbara träsorter är: avenbok, prydnadsapel, lönn, robinia och magnolia.

”Ströget kommer inte längre bara vara en transportsträcka mellan Ranten och Centrum. Här skapas en plats att mötas på” skriver Falköpings kommun på sin hemsida.

Färdigt 2016

Park- och gatuavdelningen färdigställer under 2015 bygget av en cykelväg mellan Eriksgatan och Bryngelsgatan. Vägen mellan Brygelsgatan och Odengatan byggs under 2016. Bygget kommer även innefatta en gräsremsa mellan alléträden där vårlökar kan planteras, en granitkantsten som avgränsar mot körbanan och ny belysning.

Arbetet med cykelbanan är en del i kommunens projekt att göra Plantisområdet mer attraktivt.