17 jul 2015 10:45

17 jul 2015 10:47

Plast måste plockas bort

FALKÖPING

Nu föreläggs PR slamsugning AB att på en fastighet i Jättene utanför Falköping plocka upp synlig plast inom två veckor.

Företaget måste också se till att den plast som kommer upp ur jorden vid plöjning eller harvning plockas bort inom två dygn.

Beslutet är fattat av Miljönämnden östra Skaraborg sedan inspektörer vid en uppföljande inspektion den 17 juni konstaterat att all plast inte var bortplockad.

Platsen har spridits på åkrarna sedan ”oren” kompost lagts ut.

Nu föreläggs PR slamsugning AB att på en fastighet i Jättene utanför Falköping plocka upp synlig plast inom två veckor.

Företaget måste också se till att den plast som kommer upp ur jorden vid plöjning eller harvning plockas bort inom två dygn.

Beslutet är fattat av Miljönämnden östra Skaraborg sedan inspektörer vid en uppföljande inspektion den 17 juni konstaterat att all plast inte var bortplockad.

Platsen har spridits på åkrarna sedan ”oren” kompost lagts ut.