30 jul 2015 06:00

30 jul 2015 06:00

Kvarntak av vass

Takläggningen på den gamla Klosterkvarnen i Forentorp är fullbordad. Roger Persson och hans arbetslag har använt en traditionell metod.

Takläggning på gammalt vis är en konst som få behärskar. En av dem är Roger Persson. Han arbetar som museihantverkare i Nordnorge, men är uppväxt i Bjurum. Hemkommen har han under en vecka i juli lagt nytt vasstak på den mycket gamla Klosterkvarnen vid Forentorp.

– Takets levnadstid är tills strået försvinner av tidens förruttnelse, säger Persson.

Man tror att kvarnen kan ha byggts redan 1250. Oavsett så är det en av Västsveriges äldsta profana byggnader. Den tillhörde Gudhems kloster, men övergick senare till Forentorps ägor.

Platstypiskt

Användningen av vass är platstypiskt. Tack vare den stora på tillgången på materialet övergick man i Hornborgatrakten från halm- till vasstak på 1800-talet.

– Allt handlade om vad som var billigast. Resursknappheten för bönderna har alltid styrt råvaruvalet.

Roger Persson och hans lag har bundit fast vassen ovanpå en rad hasselkäppar med metalltråd. Med en stör har två personer skickat tråden fram och tillbaka genom taken. Det nya lagret är 20 cm tjockt lager.

Över generationer

Utöver bevarandet av kvarnen har detta projekt också haft den viktiga funktionen att föra vidare en nästan bortglömd tradition.

– Jag arbetade med min bror och hans söner. Jag försökte förmedla mina hantverkarkunskaper.

På samma sätt lärde sig Persson takläggningskonsten av den äldre generationen. Därför har han i hågkomst lämnat kvar det undre lagret hornborgavass.

– Det har vi gjort för att hedra Bertil, min lärare.

Han syftar på Bertil Karlsson från Vartofta-Åsaka som lade om taket förra gången på 1980-talet.

Takläggning på gammalt vis är en konst som få behärskar. En av dem är Roger Persson. Han arbetar som museihantverkare i Nordnorge, men är uppväxt i Bjurum. Hemkommen har han under en vecka i juli lagt nytt vasstak på den mycket gamla Klosterkvarnen vid Forentorp.

– Takets levnadstid är tills strået försvinner av tidens förruttnelse, säger Persson.

Man tror att kvarnen kan ha byggts redan 1250. Oavsett så är det en av Västsveriges äldsta profana byggnader. Den tillhörde Gudhems kloster, men övergick senare till Forentorps ägor.

Platstypiskt

Användningen av vass är platstypiskt. Tack vare den stora på tillgången på materialet övergick man i Hornborgatrakten från halm- till vasstak på 1800-talet.

– Allt handlade om vad som var billigast. Resursknappheten för bönderna har alltid styrt råvaruvalet.

Roger Persson och hans lag har bundit fast vassen ovanpå en rad hasselkäppar med metalltråd. Med en stör har två personer skickat tråden fram och tillbaka genom taken. Det nya lagret är 20 cm tjockt lager.

Över generationer

Utöver bevarandet av kvarnen har detta projekt också haft den viktiga funktionen att föra vidare en nästan bortglömd tradition.

– Jag arbetade med min bror och hans söner. Jag försökte förmedla mina hantverkarkunskaper.

På samma sätt lärde sig Persson takläggningskonsten av den äldre generationen. Därför har han i hågkomst lämnat kvar det undre lagret hornborgavass.

– Det har vi gjort för att hedra Bertil, min lärare.

Han syftar på Bertil Karlsson från Vartofta-Åsaka som lade om taket förra gången på 1980-talet.

  • Jesper Sydhagen