08 aug 2015 06:00

08 aug 2015 06:00

Buskmusen under lupp

FALKÖPING: "Det är en tjusig liten varelse"

I trakterna runt Mösseberg är man i full gång med en inventering av den sällsynta buskmusen, som endast finns på ett fåtal ställen i Sverige.
– Vi har lyckats få tag på en buskmus men hoppas kunna få analysera några till då det finns många frågetecken kring arten, säger Jonas Grahn, Artdatabanken.

Det var i början av veckan som Artdatabanken, en del av Sveriges Lantbruksuniversitet, började en inventering av buskmus på olika platser i Falköping.

Bakgrunden till inventeringen är bland annat att buskmusen är så pass sällsynt och hotad att den blivit rödlistad av EU och därför ska kontrolleras.

Oväntat samtal

Men innan inventeringen kunde starta fick Polisen en liten ovanlig påringning om den tänkta musjakten.

– Eftersom buskmusen är fridlyst och ska tillfångatas måste vi höra av oss till polisen och berätta att själva processen ska börja.

Specifikt område

Falköping är ett av de få områden där buskmusen påträffas.

– Buskmusen förekommer regelbundet i Falköping och håller sig konstigt nog precis innanför kommunens gränser. Vi har ingen aning om varför.

I Sverige kan man också upptäcka den på vissa platser i Jämtland och Bergslagen, utöver det finns den endast fläckvis över Europa.

Många frågetecken

Förutom att man inte har information till varför buskmusen är koncentrerad i Falköping vet man heller inte hur den väljer sina miljöer vilket man nu hoppas kunna ta reda på.

– Vi har lyckats få tag på en buskmus men hoppas kunna få analysera några till då det finns många frågetecken kring arten. Bland annat försöker vi nu se vilken metod som fungerar bäst för att temporärt fånga buskmusen, så vi kan få analysera fler i framtiden.

Artens charm

Medan jakten efter buskmöss fortsätter i Falköping, är bland annat Åke Abrahamsson från Falbygdens Fågelklubb med och stöttar Artdatabankens arbete.

– Jag har följt buskmusen sedan 80-talet och har varit med vid inventeringar tidigare. Det är en tjusig liten varelse som man gärna vill veta mer om.

Bland annat lånar Åke Abrahamsson ut sin mark till Artdatabanken där man har satt upp två kameror för att på sikt kunna få mer information om artens beteende.

Forskningen fortsätter

I slutet av nästa vecka går inventeringen mot sitt slut, men man fortsätter leta efter svaren på de många frågor som finns kring buskmusen. Man hoppas också att allmänheten kan hjälpa till att rapportera när mössen synts till.

– Vanligtvis kan kattägare se vad deras katt har tagit med sig hem, då är det jättebra om man kan ringa till oss så kan det hjälpa fortsatt forskning, säger Åke Abrahamsson.

Det var i början av veckan som Artdatabanken, en del av Sveriges Lantbruksuniversitet, började en inventering av buskmus på olika platser i Falköping.

Bakgrunden till inventeringen är bland annat att buskmusen är så pass sällsynt och hotad att den blivit rödlistad av EU och därför ska kontrolleras.

Oväntat samtal

Men innan inventeringen kunde starta fick Polisen en liten ovanlig påringning om den tänkta musjakten.

– Eftersom buskmusen är fridlyst och ska tillfångatas måste vi höra av oss till polisen och berätta att själva processen ska börja.

Specifikt område

Falköping är ett av de få områden där buskmusen påträffas.

– Buskmusen förekommer regelbundet i Falköping och håller sig konstigt nog precis innanför kommunens gränser. Vi har ingen aning om varför.

I Sverige kan man också upptäcka den på vissa platser i Jämtland och Bergslagen, utöver det finns den endast fläckvis över Europa.

Många frågetecken

Förutom att man inte har information till varför buskmusen är koncentrerad i Falköping vet man heller inte hur den väljer sina miljöer vilket man nu hoppas kunna ta reda på.

– Vi har lyckats få tag på en buskmus men hoppas kunna få analysera några till då det finns många frågetecken kring arten. Bland annat försöker vi nu se vilken metod som fungerar bäst för att temporärt fånga buskmusen, så vi kan få analysera fler i framtiden.

Artens charm

Medan jakten efter buskmöss fortsätter i Falköping, är bland annat Åke Abrahamsson från Falbygdens Fågelklubb med och stöttar Artdatabankens arbete.

– Jag har följt buskmusen sedan 80-talet och har varit med vid inventeringar tidigare. Det är en tjusig liten varelse som man gärna vill veta mer om.

Bland annat lånar Åke Abrahamsson ut sin mark till Artdatabanken där man har satt upp två kameror för att på sikt kunna få mer information om artens beteende.

Forskningen fortsätter

I slutet av nästa vecka går inventeringen mot sitt slut, men man fortsätter leta efter svaren på de många frågor som finns kring buskmusen. Man hoppas också att allmänheten kan hjälpa till att rapportera när mössen synts till.

– Vanligtvis kan kattägare se vad deras katt har tagit med sig hem, då är det jättebra om man kan ringa till oss så kan det hjälpa fortsatt forskning, säger Åke Abrahamsson.