14 aug 2015 18:29

14 aug 2015 18:29

Lämnade felaktiga uppgifter i deklaration

En Falköpingsbo begärde i sin deklaration avdrag för resor till och från arbetet på drygt 72 000 kronor.

Då skatteverket bad om en uträkning fick de svaret att mannen hade räknat fel och att summan i stället var drygt 28 000 kronor. Mannen uppgav att anledningen till felräkningen var bristande kunskaper i att deklarera.

Skatteverket godkände den nya uträkningen, minus de 10 000 kronor som resorna måste överstiga, men godkänner inte förklaringen bristande kunskaper.

Falköpingsbon får därför betala böter, så kallat skattetillägg, baserat på skillnaden mellan den först angivna summan och den godkända.

Då skatteverket bad om en uträkning fick de svaret att mannen hade räknat fel och att summan i stället var drygt 28 000 kronor. Mannen uppgav att anledningen till felräkningen var bristande kunskaper i att deklarera.

Skatteverket godkände den nya uträkningen, minus de 10 000 kronor som resorna måste överstiga, men godkänner inte förklaringen bristande kunskaper.

Falköpingsbon får därför betala böter, så kallat skattetillägg, baserat på skillnaden mellan den först angivna summan och den godkända.