15 aug 2015 06:00

16 aug 2015 15:42

Samlades för att inspireras

Lärare från gymnasium och grundskolor i Falköping samlades i torsdags för en dag med utveckling och motivation.
– Vi hoppas att man tar med sig inspiration och konkreta tips härifrån till den kommande terminsstarten, säger Pernilla Bjerkesjö, skolchef.

Föreläsningar, utställningar och filmvisning var några av de punkter som fanns på schemat när Falköping kommuns lärare samlades under torsdagen i pingstkyrkans lokaler.

Arrangemanget fungerade som en uppstart inför höstterminen för att dela tankar kring skolans utveckling och om hur man ska nå tänkta mål.

Bredare synsätt

Karin Aldén, utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen menade att syftet var att ge deltagarna en bredare vy av arbetet kring skolorna.

– Tanken vi hade var att bland annat samla olika grupper och dela olika perspektiv för att på så sett ge lärarna en överblick av arbetet i kommunen.

I lokalerna stod bland annat olika verksamheter och spred information om sina arbetssätt och syften. Till dessa hörde bland annat Studiegården som inriktar sig till högstadieelever med särskilda behov, som stod och berättade om sin verksamhet.

Dagens två huvudföreläsningar hölls av Marie Andersson som föreläste om flickor med adhd och Micke Gunnarsson som pratade om relationen med och bemötandet av barn idag.

Långsiktiga planer

Men förutom att ge lärarna en överblick och inspiration var dagen ägnad åt att blicka framåt om hur kommunens skolor ska utvecklas på längre sikt.

Skolchefen Pernilla Bjerkesjö ville framföra hur man ska nå målet gällande högre resultat i skolorna med fokus på metoder som kan bättra lärandet.

– Bland annat handlar det om språkinriktat lärande om hur man framför kunskap och bemöter elever. Det är också viktigt att ifrågasätta och lära av varandra som lärare.

Energifyllt och socialt

Anna Sandén och Maria Stern som båda är tillhörande på Ållebergsgymnasiet, ansåg att uppstarten gav chansen till att träffa andra lärare och ge en större förståelse av verksamheten.

– När man samlas såhär ser man helheten av vårt arbete på ett annat sätt, säger Maria Stern.

Föreläsningar, utställningar och filmvisning var några av de punkter som fanns på schemat när Falköping kommuns lärare samlades under torsdagen i pingstkyrkans lokaler.

Arrangemanget fungerade som en uppstart inför höstterminen för att dela tankar kring skolans utveckling och om hur man ska nå tänkta mål.

Bredare synsätt

Karin Aldén, utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen menade att syftet var att ge deltagarna en bredare vy av arbetet kring skolorna.

– Tanken vi hade var att bland annat samla olika grupper och dela olika perspektiv för att på så sett ge lärarna en överblick av arbetet i kommunen.

I lokalerna stod bland annat olika verksamheter och spred information om sina arbetssätt och syften. Till dessa hörde bland annat Studiegården som inriktar sig till högstadieelever med särskilda behov, som stod och berättade om sin verksamhet.

Dagens två huvudföreläsningar hölls av Marie Andersson som föreläste om flickor med adhd och Micke Gunnarsson som pratade om relationen med och bemötandet av barn idag.

Långsiktiga planer

Men förutom att ge lärarna en överblick och inspiration var dagen ägnad åt att blicka framåt om hur kommunens skolor ska utvecklas på längre sikt.

Skolchefen Pernilla Bjerkesjö ville framföra hur man ska nå målet gällande högre resultat i skolorna med fokus på metoder som kan bättra lärandet.

– Bland annat handlar det om språkinriktat lärande om hur man framför kunskap och bemöter elever. Det är också viktigt att ifrågasätta och lära av varandra som lärare.

Energifyllt och socialt

Anna Sandén och Maria Stern som båda är tillhörande på Ållebergsgymnasiet, ansåg att uppstarten gav chansen till att träffa andra lärare och ge en större förståelse av verksamheten.

– När man samlas såhär ser man helheten av vårt arbete på ett annat sätt, säger Maria Stern.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.