17 aug 2015 21:06

17 aug 2015 21:06

Snart förloras rätten att överklaga

En sista chans att tycka till. Detaljplanen för det omdiskuterade Diamanten 1 i Falköpings tätort är nu ute på granskning fram till den 28 augusti.

Detaljplanen för området som ligger vid korsningen Petter Ryttningsväg och Ållebergsvägen var tidigt i våras ute på samråd.

Från början var förslaget att det skulle bli tolvvåningshus och möjligheter till tre huskroppar. Sedan dess har det reviderats en del.

Hård kritik

Efter hård kritik från närboende backade politikerna i byggnadsnämnden och har nu istället siktet inställt på ett nio- och ett åttavåningshus, och alltså bara två huskroppar.

Konsekvensen blir att den norra spetsen i området inte får bebyggelse och lite mer luft till närliggande villor.

”Vi har vägt ihop synpunkter med samhällsnyttan”, sade Dan Hovskär, KD, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, strax före sommaren.

Säkerhetskrav

Det visade sig också att ett tolvvåningshus skulle medfört säkerhetskrav på dubbla trapphus vilket skulle fördyrat bygget.

Det nya antalet våningar blev därmed en kompromiss eftersom politikerna befarat för dålig ekonomi i ett projekt med få våningar.

Bara skriftligt

Varför det är viktigt att lämna synpunkter just nu är att den som inte har lämnat detta skriftligen senast under granskningstiden förlorar rätten att överklaga ett beslut om planens antagande.

Kontaktperson på stadsbyggnadsavdelningen är planarkitekt Soroosh H. Rad.

Kan ses som utställning

Planen går att titta närmare på i Medborgarkontoret mitt emot stadshuset.

Detaljplanen kräver fullmäktigebeslut och detta väntas i slutet av året.

Detaljplanen för området som ligger vid korsningen Petter Ryttningsväg och Ållebergsvägen var tidigt i våras ute på samråd.

Från början var förslaget att det skulle bli tolvvåningshus och möjligheter till tre huskroppar. Sedan dess har det reviderats en del.

Hård kritik

Efter hård kritik från närboende backade politikerna i byggnadsnämnden och har nu istället siktet inställt på ett nio- och ett åttavåningshus, och alltså bara två huskroppar.

Konsekvensen blir att den norra spetsen i området inte får bebyggelse och lite mer luft till närliggande villor.

”Vi har vägt ihop synpunkter med samhällsnyttan”, sade Dan Hovskär, KD, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, strax före sommaren.

Säkerhetskrav

Det visade sig också att ett tolvvåningshus skulle medfört säkerhetskrav på dubbla trapphus vilket skulle fördyrat bygget.

Det nya antalet våningar blev därmed en kompromiss eftersom politikerna befarat för dålig ekonomi i ett projekt med få våningar.

Bara skriftligt

Varför det är viktigt att lämna synpunkter just nu är att den som inte har lämnat detta skriftligen senast under granskningstiden förlorar rätten att överklaga ett beslut om planens antagande.

Kontaktperson på stadsbyggnadsavdelningen är planarkitekt Soroosh H. Rad.

Kan ses som utställning

Planen går att titta närmare på i Medborgarkontoret mitt emot stadshuset.

Detaljplanen kräver fullmäktigebeslut och detta väntas i slutet av året.

  • Rikard Jansson