19 aug 2015 12:23

19 aug 2015 12:25

Vikingadag - med idrott

Idrottande vikingar dyker upp när Falbygdens museum arrangerar årets arkeologidag.

Museets sommarutställning handlar i år om idrott på Falbygden förr och nu. Det präglar även programmet vid Arkeologidagen den 30 augusti som samtidigt är Museets dag.

Livs levande vikingar kommer att berätta och även visa vad vikingatida idrott kan vara.

Spår av idrott

Besökarna kommer även att få prova på och utmana någon till lek.

En annan fråga som belyses under arkeologidagen är vilka spår det finns av idrotten i arkeologin.

Temahelg

Idrott och tävling på vikingatiden var tidigare i somras även temat på ett helgevenemang på Ekehagens forntidsby.

Under helgen utövades idrotter som bågskytte, stångstörtning, brottning, ridning, löpning och yx- och spjutkastning. Medlemmar i föreningen Västgöta hird dramatiserade och försökte på olika sätt jämföra idrotten på vikingatiden med den som utövas i dag.

Museets sommarutställning handlar i år om idrott på Falbygden förr och nu. Det präglar även programmet vid Arkeologidagen den 30 augusti som samtidigt är Museets dag.

Livs levande vikingar kommer att berätta och även visa vad vikingatida idrott kan vara.

Spår av idrott

Besökarna kommer även att få prova på och utmana någon till lek.

En annan fråga som belyses under arkeologidagen är vilka spår det finns av idrotten i arkeologin.

Temahelg

Idrott och tävling på vikingatiden var tidigare i somras även temat på ett helgevenemang på Ekehagens forntidsby.

Under helgen utövades idrotter som bågskytte, stångstörtning, brottning, ridning, löpning och yx- och spjutkastning. Medlemmar i föreningen Västgöta hird dramatiserade och försökte på olika sätt jämföra idrotten på vikingatiden med den som utövas i dag.