21 aug 2015 06:00

21 aug 2015 06:00

Dags för invigning av betongparken

Till helgen är det dags för den av många efterlängtade invigningen av den nya betongparken i Falköping.

Betongparken vid Ungdomens hus är skapad främst för kickbikes-, skateboards-, BMX- och inlinesåkare.

Invigningsprogrammet på lördag inleds med fri åkning för alla. Därefter sker en rundvandring för alla intresserade då betongparkens olika delar presenteras.

Klockan 15 sker själva invigningen med tal av företrädare för Falköpings kommuns tekniska nämnd och kultur- och fritidsnämnden samt Riksidrottsförbundet och Föreningen Brädan.

Under dagen har Ungdomens hus öppet och konstnären Danos utställning med målade skateboardar visas.

Betongparken vid Ungdomens hus är skapad främst för kickbikes-, skateboards-, BMX- och inlinesåkare.

Invigningsprogrammet på lördag inleds med fri åkning för alla. Därefter sker en rundvandring för alla intresserade då betongparkens olika delar presenteras.

Klockan 15 sker själva invigningen med tal av företrädare för Falköpings kommuns tekniska nämnd och kultur- och fritidsnämnden samt Riksidrottsförbundet och Föreningen Brädan.

Under dagen har Ungdomens hus öppet och konstnären Danos utställning med målade skateboardar visas.