25 aug 2015 13:25

25 aug 2015 14:56

Utsatt för fysiskt och psykiskt övergrepp

En vårdtagare inom äldreomsorgen i Falköping har utsatts för ett sexuellt övergrepp. Två andra personer har blivit bestulna på pengar vilket polisen nu ska utreda.

Händelserna om sexuellt övergrepp och stölder av pengar framkommer i de avvikelserapporter enligt lex Sarah som gjorts av respektive enhetschef inom äldreomsorgen i Falköping till socialförvaltningen.

Rutiner stärkts upp

Det sexuella övergreppet mot en vårdtagare ska ha skett under sommaren på ett kommunalt äldreboende.

Enligt anmälan ska händelsen ha lett till att ”arbetsrutinerna stärkts upp och tydliggjorts för tjänstgörande personal”.

– Händelsen utreds nu av oss. Det handlar om en brukare som utsatt en annan brukare för ett övergrepp, säger Magnus Schedin, Falköpings kommuns socialchef till SLA.

Polisanmälda stölder

Stölderna ska dels ha skett i början av juli, dels i mitten av augusti på två olika enheter inom äldreomsorgen i Falköping. Båda fallen har polisanmälts.

Ytterligare fyra lex Sarah-anmälningar om avvikelser inom äldreomsorgen i Falköpings kommun har gjorts de senaste dagarna. Samtliga rör händelser som inträffat under sommarperioden.

I ett fall blev en vårdtagares skriftliga levnadsberättelse mald efter att ha körts i en dokumentförstörare.

Svordomar

En annan anmälan handlar om att en personal pratat illa om de boende på ett boende och bland annat använt svordomar om dem vid rapporten på kvällen.

Ett trygghetslarm var ur funktion på ett boende då en brukare var i behov av hjälp. Personen påkallade istället hjälp via anhöriga.

– Under 2014 fick vi totalt in 33 rapporter. Jag anser att vi har en väl fungerande rapporteringsverksamhet och fångar upp avvikelser i verksamheten.

Händelserna om sexuellt övergrepp och stölder av pengar framkommer i de avvikelserapporter enligt lex Sarah som gjorts av respektive enhetschef inom äldreomsorgen i Falköping till socialförvaltningen.

Rutiner stärkts upp

Det sexuella övergreppet mot en vårdtagare ska ha skett under sommaren på ett kommunalt äldreboende.

Enligt anmälan ska händelsen ha lett till att ”arbetsrutinerna stärkts upp och tydliggjorts för tjänstgörande personal”.

– Händelsen utreds nu av oss. Det handlar om en brukare som utsatt en annan brukare för ett övergrepp, säger Magnus Schedin, Falköpings kommuns socialchef till SLA.

Polisanmälda stölder

Stölderna ska dels ha skett i början av juli, dels i mitten av augusti på två olika enheter inom äldreomsorgen i Falköping. Båda fallen har polisanmälts.

Ytterligare fyra lex Sarah-anmälningar om avvikelser inom äldreomsorgen i Falköpings kommun har gjorts de senaste dagarna. Samtliga rör händelser som inträffat under sommarperioden.

I ett fall blev en vårdtagares skriftliga levnadsberättelse mald efter att ha körts i en dokumentförstörare.

Svordomar

En annan anmälan handlar om att en personal pratat illa om de boende på ett boende och bland annat använt svordomar om dem vid rapporten på kvällen.

Ett trygghetslarm var ur funktion på ett boende då en brukare var i behov av hjälp. Personen påkallade istället hjälp via anhöriga.

– Under 2014 fick vi totalt in 33 rapporter. Jag anser att vi har en väl fungerande rapporteringsverksamhet och fångar upp avvikelser i verksamheten.