26 aug 2015 06:00

26 aug 2015 06:00

Bowlingstrid går vidare

VITE: Nya ägarna vill slippa vite på 400 000

Den segslitna vitestvisten mellan Arbetsmiljöverket och ägarna till Bowlingstället i Falköping har nu överklagats till högsta insats för avgörande.

Det var i oktober 2012 som Arbetsmiljöverket beslutade att dåvarande Falköpings Bowlingcenter skulle betala ett vite på 50 000 per använd bowlingmaskin.

Inga åtgärder

Bakgrunden var att de bowlingmaskiner som användes inte hade försetts med skydd för att förhindra skada för personalen.

Förbudet förenades med ett vite på 50 000 kronor per maskin, totalt 800 000 kronor.

Vid ett uppföljningsbesök, som gjordes av Arbetsmiljöverket i januari 2014, var samtliga maskiner fortfarande i drift utan att några åtgärder vidtagits.

Nya ägare

Förvaltningsrätten biföll i oktober i fjol Arbetsmiljöverkets ansökan om att vitet skulle dömas ut.

Kravet riktades nu mot de nya ägarna av verksamheten som hade tagit över driften bara en månad tidigare och namnändrat till Bowlingstället i Falköping.

Ägarna överklagade beslutet till Kammarrätten.

Kraven uppfyllda

I sitt överklagande skrev de bland annat att bowlinghallen öppnades först efter att Arbetsmiljöverkets krav var uppfyllda och att nya maskiner köpts in till en kostnad av 650 000 kronor. Ett vite på 800 000 kronor utöver denna investering skulle få förödande konsekvenser för bolaget menade ägarna.

I överklagan hänvisade de även till att beslutet om vite togs då de gamla ägarna fortfarande drev bolaget och att det i praktiken är de som inte uppfyllt kraven i tid.

Kammarrätten gav de nya ägarna delvis rätt och halverade vitet till 400 000 kronor. ”Att bolaget efter det att förbudet inträtt har uppfyllt Arbetsmiljöverkets krav medför enligt kammarrättens mening inte att ändamålet med vitet har förlorat sin betydelse”, skrev rätten i sitt beslut.

Sänkningen av vitet motiverades bland annat med att ett vite på 800 000 kronor skulle medföra negativa konsekvenser för bolaget.

Jämkas till noll

Men ägarna till Bowlingsstället är inte nöjda utan har nu överklagat till högsta insats som är Högsta förvaltningsdomstolen.

I första hand yrkas att domstolen ska lämna Arbetsmiljöverkets ansökan om vite utan bifall. I andra hand yrkas att vitet jämkas till noll kronor.

Det var i oktober 2012 som Arbetsmiljöverket beslutade att dåvarande Falköpings Bowlingcenter skulle betala ett vite på 50 000 per använd bowlingmaskin.

Inga åtgärder

Bakgrunden var att de bowlingmaskiner som användes inte hade försetts med skydd för att förhindra skada för personalen.

Förbudet förenades med ett vite på 50 000 kronor per maskin, totalt 800 000 kronor.

Vid ett uppföljningsbesök, som gjordes av Arbetsmiljöverket i januari 2014, var samtliga maskiner fortfarande i drift utan att några åtgärder vidtagits.

Nya ägare

Förvaltningsrätten biföll i oktober i fjol Arbetsmiljöverkets ansökan om att vitet skulle dömas ut.

Kravet riktades nu mot de nya ägarna av verksamheten som hade tagit över driften bara en månad tidigare och namnändrat till Bowlingstället i Falköping.

Ägarna överklagade beslutet till Kammarrätten.

Kraven uppfyllda

I sitt överklagande skrev de bland annat att bowlinghallen öppnades först efter att Arbetsmiljöverkets krav var uppfyllda och att nya maskiner köpts in till en kostnad av 650 000 kronor. Ett vite på 800 000 kronor utöver denna investering skulle få förödande konsekvenser för bolaget menade ägarna.

I överklagan hänvisade de även till att beslutet om vite togs då de gamla ägarna fortfarande drev bolaget och att det i praktiken är de som inte uppfyllt kraven i tid.

Kammarrätten gav de nya ägarna delvis rätt och halverade vitet till 400 000 kronor. ”Att bolaget efter det att förbudet inträtt har uppfyllt Arbetsmiljöverkets krav medför enligt kammarrättens mening inte att ändamålet med vitet har förlorat sin betydelse”, skrev rätten i sitt beslut.

Sänkningen av vitet motiverades bland annat med att ett vite på 800 000 kronor skulle medföra negativa konsekvenser för bolaget.

Jämkas till noll

Men ägarna till Bowlingsstället är inte nöjda utan har nu överklagat till högsta insats som är Högsta förvaltningsdomstolen.

I första hand yrkas att domstolen ska lämna Arbetsmiljöverkets ansökan om vite utan bifall. I andra hand yrkas att vitet jämkas till noll kronor.