26 aug 2015 16:36

26 aug 2015 16:36

Vad ska byggas och var?

Bostadsfrågan är mer aktuell än någonsin. Nu ska kommunen ta fram en bostadsförsörjningsplan.

– Det ska bli spännande för det har vi aldrig haft förut, säger kommunalrådet Conny Johansson, S.

Hur mycket ska byggas, när, var och hur ska beståndet blandas i nya områden? Hur ska situationen med hemlösa hanteras? Det är frågor som förhoppningsvis ska besvaras och leda till förändringar i praktiken. Conny Johnsson ser det som ett samlat sätt att jobba med bostadsfrågan.

– Detta gör också att man får ser över vilka områden som behöver en utbyggd service, säger Karola Svensson, C, förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Eftersom kommunen driver Falköpings hyresbostäder får det också konsekvensen att ägardirektiven kan komma att ändras. Dock inte med begräsningar på kommunalt ägande av beståndet, som i Skövdes fall.

– Sånt fungerar bara i kommuner som det byggs i automatiskt, säger Conny Johansson och skickar en passning till entreprenörer att ta fler initiativ till fler lägenheter.

Målet är att ha försörjningsplanen klar i december 2016.

– Det ska bli spännande för det har vi aldrig haft förut, säger kommunalrådet Conny Johansson, S.

Hur mycket ska byggas, när, var och hur ska beståndet blandas i nya områden? Hur ska situationen med hemlösa hanteras? Det är frågor som förhoppningsvis ska besvaras och leda till förändringar i praktiken. Conny Johnsson ser det som ett samlat sätt att jobba med bostadsfrågan.

– Detta gör också att man får ser över vilka områden som behöver en utbyggd service, säger Karola Svensson, C, förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Eftersom kommunen driver Falköpings hyresbostäder får det också konsekvensen att ägardirektiven kan komma att ändras. Dock inte med begräsningar på kommunalt ägande av beståndet, som i Skövdes fall.

– Sånt fungerar bara i kommuner som det byggs i automatiskt, säger Conny Johansson och skickar en passning till entreprenörer att ta fler initiativ till fler lägenheter.

Målet är att ha försörjningsplanen klar i december 2016.

  • Rikard Jansson