27 aug 2015 15:56

27 aug 2015 15:56

Dalénium ska undervisa i Lidköping

Daléniums personal har fått uppdraget att undervisa Lidköpingselever om fyrars betydelse för bygden och sjöfarten.

Detta kommer att ske under några veckor i höst på Vänermuseet för elever i årskurser 4-6.

Projektet går under benämningen ”Dalénljus över mörka vatten” och delfinansieras av Sparbanksstiftelsen i Lidköping.

Arbetet är förankrat i skolans läroplan och kursplanerna för teknik och fysik.

Daléniums verskamhet består dels av pedagogisk verksamhet som komplement till skolornas undervisning i teknik, matematik och naturorienterade ämnen och dels en utställning med experimentstationer med ledorden upplev, undersök och upptäck.

Daléniums personal har fått uppdraget att undervisa Lidköpingselever om fyrars betydelse för bygden och sjöfarten.

Detta kommer att ske under några veckor i höst på Vänermuseet för elever i årskurser 4-6.

Projektet går under benämningen ”Dalénljus över mörka vatten” och delfinansieras av Sparbanksstiftelsen i Lidköping.

Arbetet är förankrat i skolans läroplan och kursplanerna för teknik och fysik.

Daléniums verskamhet består dels av pedagogisk verksamhet som komplement till skolornas undervisning i teknik, matematik och naturorienterade ämnen och dels en utställning med experimentstationer med ledorden upplev, undersök och upptäck.

  • Rikard Jansson