27 aug 2015 15:56

27 aug 2015 15:56

Kan förändra vänortsutbyte

Vad är ett relevant vänortsutbyte? Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill avveckla kommunens fem nuvarande med Hobro i Danmark, Lier i Norge, Kokemäki i Finland, Sigulda i Lettland och Fontanellato i Italien.

I stället lämnar Ann Kyrkander, MP och Erik Kyrkander, V, förslag på staden Buzau i Rumänien. Detta för att stärka EU-integrationen.

– Vi kanske kan avveckla något. Utbytet ska ha en praktisk nytta, säger Conny Johansson, S.

Ett ja till Buzau blir det dock inte i dagsläget. Motionen anses besvarad med motiveringen att kommunledningen har redan genomfört en genomlysning av vänortssamarbetet och internationellt arbete.

Vad är ett relevant vänortsutbyte? Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill avveckla kommunens fem nuvarande med Hobro i Danmark, Lier i Norge, Kokemäki i Finland, Sigulda i Lettland och Fontanellato i Italien.

I stället lämnar Ann Kyrkander, MP och Erik Kyrkander, V, förslag på staden Buzau i Rumänien. Detta för att stärka EU-integrationen.

– Vi kanske kan avveckla något. Utbytet ska ha en praktisk nytta, säger Conny Johansson, S.

Ett ja till Buzau blir det dock inte i dagsläget. Motionen anses besvarad med motiveringen att kommunledningen har redan genomfört en genomlysning av vänortssamarbetet och internationellt arbete.

  • Rikard Jansson