27 aug 2015 06:00

27 aug 2015 06:00

"Många missar nomineringstiden"

Få nomineringar till kommunens stipendier ifjol får kommunledningen att redan nu efterlysa förslag på stipendiater. Fram till sista september kan Falköpingsborna lämna in namnförslag.

Ifjol var det till exempel bara tre nomineringar till folkhälsopriset. Men någon brist på talanger eller eldsjälar är det knappast inom föreningarna.

– Vi skulle kunna ge pris till minst 20 föreningsledare direkt. Vi har så många som är drivna, säger kommunalrådet Conny Johansson, S.

Men vad är då förklaringen till att så få privatpersoner nominerar sina favoriter?

– Många missar nog nomineringstiden, säger Karola Svensson, C, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kulturstipendiet inrättades redan 1965. Föreningsledar- och idrottsstipendiet tillkom 1989, medan de två nyaste, är miljöpriset, som inrättades för ett decennium sedan och Folkhälsopriset 2013.

– Det är inom de områden som kommunen som arbetsgivare vill verka för, säger Karola Svensson.

Kulturstipendiet delas ut till en person, förening eller institution som utfört en värdefull gärning inom kulturens område såsom konst, musik, litteratur, teater, dans,foto, film med mera. Även insatser inom folkbildningen, hembygds- och kulturminnesvården eller närbesläktade områden är aktuella.

Ifjol gick priset till Annelie och P-A Sandström.

Föreningsledarstipendiet går till någon som utför en värdefull gärning inom föreningsverksamheten.

Ifjol delades priset av spelföreningen Relfa och Anders Lundin.

Idrottsstipendiet går till lovande idrottstaleanger som utfört goda prestationer och som kan förväntas utvecklas ytterligare inom sin idrott.

Ifjol fick Erika Front priset för sina framgångar inom pingis.

Folkhälspriset delas ut för nyskapande arbete som främjar goda livsvillkor, verkar säkerhetfrämjande, ökar individens möjlighet att kontrollera sin hälsa eller metoder för systematiskt hälsofrämjande arbete - på till exempel arbetsplatser.

Ifjol fick Dagcentralen Freja priset.

Utöver detta delas miljöstipendiet och ut av av kommunstyrelsen under årets sista fullmäktigemöte som i år hålls den 14 december.

Ifjol gick utmärkelsen till Qvinnovindar.

Alla priser är på 10 000 kronor vardera.

– Och framför allt äran.

Ifjol var det till exempel bara tre nomineringar till folkhälsopriset. Men någon brist på talanger eller eldsjälar är det knappast inom föreningarna.

– Vi skulle kunna ge pris till minst 20 föreningsledare direkt. Vi har så många som är drivna, säger kommunalrådet Conny Johansson, S.

Men vad är då förklaringen till att så få privatpersoner nominerar sina favoriter?

– Många missar nog nomineringstiden, säger Karola Svensson, C, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kulturstipendiet inrättades redan 1965. Föreningsledar- och idrottsstipendiet tillkom 1989, medan de två nyaste, är miljöpriset, som inrättades för ett decennium sedan och Folkhälsopriset 2013.

– Det är inom de områden som kommunen som arbetsgivare vill verka för, säger Karola Svensson.

Kulturstipendiet delas ut till en person, förening eller institution som utfört en värdefull gärning inom kulturens område såsom konst, musik, litteratur, teater, dans,foto, film med mera. Även insatser inom folkbildningen, hembygds- och kulturminnesvården eller närbesläktade områden är aktuella.

Ifjol gick priset till Annelie och P-A Sandström.

Föreningsledarstipendiet går till någon som utför en värdefull gärning inom föreningsverksamheten.

Ifjol delades priset av spelföreningen Relfa och Anders Lundin.

Idrottsstipendiet går till lovande idrottstaleanger som utfört goda prestationer och som kan förväntas utvecklas ytterligare inom sin idrott.

Ifjol fick Erika Front priset för sina framgångar inom pingis.

Folkhälspriset delas ut för nyskapande arbete som främjar goda livsvillkor, verkar säkerhetfrämjande, ökar individens möjlighet att kontrollera sin hälsa eller metoder för systematiskt hälsofrämjande arbete - på till exempel arbetsplatser.

Ifjol fick Dagcentralen Freja priset.

Utöver detta delas miljöstipendiet och ut av av kommunstyrelsen under årets sista fullmäktigemöte som i år hålls den 14 december.

Ifjol gick utmärkelsen till Qvinnovindar.

Alla priser är på 10 000 kronor vardera.

– Och framför allt äran.

  • Rikard Jansson